Department of History

Christopher Pihl presenterar texten "Att lära sig uppväcka det döda kapitalet. Riksens ständers bank på 1600-talets kreditmarknad"

  • Date: –15:00
  • Location: Sal Eng1-0062 Thunbergsvägen 3 A (bv)
  • Lecturer: Christopher Pihl
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Texten kan rekvireras från christopher.pihl@ekhist.uu.se.

För anställda på Historiska institutionen finns texten på Medarbetarportalen (enhetsytan).