Craig Kelly presenterar ett avhandlingsavsnitt

  • Date: –15:00
  • Location: Sal Eng2-0024 Thunbergsvägen 3D
  • Lecturer: Craig Kelly
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

The text is available from the author, craig.kelly@hist.uu.se. For employees at the History department the text is available at Medarbetarportalen (enhetsytan).