Department of History

Johanna Widenberg presenterar sitt arbete Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike

  • Date: –15:00
  • Location: Sal Eng1-0062 Thunbergsvägen 3 A (bv)
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium