Department of History

Johanna Widenberg presenterar sitt arbete Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike

  • Date: 10/25/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Sal Eng1-0062 Thunbergsvägen 3 A (bv)
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium