Department of History

Slutseminarium: Katarina Nordström

  • Date: 1/24/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken Eng22-1009, Thunbergsvägen 3D
  • Lecturer: Katarina Nordström
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Granskare: Carl Marklund