Historiska föreningens höstmöte

  • Date: –20:00
  • Location: Engelska parken Geijersalen
  • Lecturer: Louise Berglund
  • Website
  • Organiser: Historiska föreningen
  • Contact person: Henrik Ågren
  • Föreläsning

Institutionens nya lektor Louise Berglund föreläser om Lysande damer – Heliga Birgitta, drottningrollen och kvinnors auktoritet under senmedeltiden.

Föredraget handlar om fyra kvinnliga maktutövare i det senmedeltida Norden: heliga Birgitta (ca 1303-1373), drottning Blanka av Namur (ca 1320-1363), drottning Margareta (1353-1412) och Filippa av England (1394-1430). Vilka medel stod dessa kvinnor till buds och hur kunde de göra bruk av senmedeltidens kultur för att mejsla ut sina starka positioner? Dessa frågor står i centrum för föredraget. Dessutom görs utblickar till riken som Namur och England för att ge perspektiv på transnationella kvinnliga elitkulturen under senmedeltiden. 

Föreläsningen hålls i Geijersalen och mötet följs av en sexa på Historiska institutionen.
Ingen föranmälan till mötet, som är avgiftsfritt.

Sista anmälningsdag för sexa: 12 oktober 2017
Avgift för sexa efter förmåga, riktpris: 100 kr

Välkommen!