Gender and Work: Kultur och praktik

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng22-1009, vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Karin Hassan Jansson, Gender and Work, Uppsala universitet
  • Organiser: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Karin Hassan Jansson lägger fram texten ”Grytsnokar och vigda pigor: föreställningar om kön, arbete och ansvar i svensk samhällsdebatt 1750–1830.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.