GaW-seminarium: Vedens väg i Västmanland

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 (vid Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Alexander Engström och Örjan Kardell
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Alexander Engström och Örjan Kardell lägger fram ett utkast till anslagsansökan med titeln "Brännvedens roll i Sverige 1620-1850". Texten tillgängliggörs på institutionens internwebb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Örjan (orjan.kardell at hist.uu.se) för att få texten.