The Department

The department is governed by a departmental board, with the head of department as chair person. Among its members are elected staff and student representatives.

Head of department
Erik Lindberg

Deputy Head of Department
Karin Hassan Jansson

Teaching Personnel Representatives
Lars M Andersson
Roland Kostic
Henrik Ågren
Tomislav Dulic

Teaching Personnel Representatives
Jonas Lindström
Christine Ekholst
Louise Berglund
vacancy

Administrative Personnel Representatives
Sandra Olsson (permanent)
Lovisa Svantesson (deputy)

PhD Student Representative
Caroline Lindroth (permanent)
Eric Bergelin (deputy)

Student Representatives (permanent)
Oskar Brundin
vacancy

Student Representatives (deputy)
vacancy
vacancy

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Tobias Larsson
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor

Arbetsmiljögrupp

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning