Department of History

The Department

The department is governed by a departmental board, with the head of department as chair person. Among its members are elected staff and student representatives.

Head of department
Erik Lindberg

Deputy Head of Department
Karin Hassan Jansson

Teaching Personnel Representatives
Lars M Andersson
Erika Sandström
Janne Holmén
Tomislav Dulic

Teaching Personnel Representatives
Jonas Lindström
Patrik Winton
Henrik Ågren
Michael Scholz

Administrative Personnel Representatives
Sandra Olsson (permanent)
Lovisa Svantesson (deputy)

PhD Student Representative
NN (permanent)
NN (deputy)

Student Representatives (permanent)
NN
NN
NN

Student Representatives (deputy)
NN
NN
NN

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Tobias Larsson
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor

Francisca Hoyer (doktorand)
Rosemarie Fiebranz
Daniela Rajaniemi (student)
Dag Lindström
Jonas Lindström
Ida Ohlsson Al Fakir, ordförande
Moa Sjödahl

Arbetsmiljögrupp

Vakant
Gustaf Johansson
Erik Lindberg, ordförande
Erika Sandström
Olof Simonsson

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning