Upcoming thesis

Viktor Englund defends his thesis Fångsamhället som inte skulle finnas - Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890-1920 , 8 November 2019 at 13.15 in Geijersalen, campus Engelska parken.

Johan Ericsson defends his thesis Mål och medel. Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975 December 13 2019 at 13.15 i sal IX i universitetshuset.