Ansökan och urval

Ansökningsprocessen

Det är viktigt att du tar kontakt med koordinatorerna så snart som möjligt i början på terminen så att det finns gott om tid att undersöka vilka möjligheter du har. Sedan skickar du in en formell ansökan senast
 

  • den 1 april för studier utomlands som påbörjas följande hösttermin
  • den 1 oktober för studier utomlands följande vårtermin

Notera att några universitet har tidigare ansökningsdatum. Kontakta erasmus@hist.uu.se för mer information.

Ansökningsblankett

Application form

Urval

Ansökningarna bedöms med hänsyn till studieresultat och språkkunskaper. Vid ansökan till universitet med annat undervisningsspråk än svenska eller engelska krävs goda kunskaper i undervisningsspråket.

Efter urvalet

Vi kontaktar dig via e-post med resultatet. Om du antagits till utbytesstudier skickar vi en formell nominering till värduniversitetet. Så småningom får du ett svar från det utländska universitetet. Om du accepteras kommer du att få all nödvändig information om studieorten, boendet, kursstart etcetera.

När du har denna information förväntas du själv sköta de fortsatta kontakterna med värduniversitetet. Vid frågor och problem hjälper naturligtvis koordinatorerna vid Historiska institutionen till, men det är du som ansvarar för olika praktiska förberedelser – som uppföljning av bostadskontrakt, kursanmälningar, anmälan om exakt ankomstdatum, eventuell ansökan om visum, om bankgarantier, försäkringar och så vidare.

Värduniversitetet ska sända all relevant information direkt till dig. Glöm därför inte att meddela dem (och koordinatorerna vid Historiska institutionen) om eventuella (permanenta eller tillfälliga) ändringar av postadress eller e-postadress.

Om du ångrar dig

Om du väl har accepterat en utbytesplats utgår vi från att du verkligen åker. Du kan ångra dig, men om du ångrar dig i ett sent skede, kan det innebära att du blir ersättningsskyldig, till exempel för reserverad bostad.