Senaste publikationer

 • Hennessey, John

  Replicating the American West in Northeast Asia: Trans-Imperial Links between the United States and Japanese Settler Colonialism in Hokkaido, 1868-1900

  2020.

 • Gröndahl, Satu

  Minority literature as an emancipatory force: The development of Tornedalian and Sweden-Finnish literature

  Ingår i Ways of being in the world, s. 48-76, 2020.

 • Gröndahl, Satu

  Hundar som heter Seppo: Några reflektioner kring den litterära flerspråkigheten

  Ingår i Där Östersjön ät VästersjönFestskrift till Virve och Raimo Raag, s. 25-35, 2020.

 • Ericsson, Peter; Winton, Patrik

  Surge, retraction and prices: the performance of fiat coins in Sweden, c. 1715–1720

  Ingår i Financial History Review, s. 256-282, 2020.

  Open access
 • Rudberg, Pontus

  Holocaust Testimonies in Jewish Compensation Claims in the United Restitution Organisation’s Archive in Stockholm

  Ingår i Early Holocaust Memory in Sweden, 2020.

 • Thomasson, Fredrik

  The Caribbean Scorpion: The Saint Barthélemy Archive and Swedish Colonial Amnesia

  Ingår i Small Axe, s. 53-66, 2020.

 • Rudberg, Pontus

  Från Malakis rop till Rakels tårar: Stockholms synagoga under de mörka åren 1933–1945

  Ingår i Jag må bo mitt ibland dem, s. 79-94, 2020.

 • Svedang, Henrik; Thunell, Viktor; Pålsson, Ale; Wikstrom, Sofia A. et al.

  Compensatory Feeding in Eastern Baltic Cod (Gadus morhua): Recent Shifts in Otolith Growth and Nitrogen Content Suggest Unprecedented Metabolic Changes

  Ingår i Frontiers in Marine Science, 2020.

 • Evertsson, Jakob

  Skolans nedgång i Sverige under 1500-talet

  Ingår i Vägval i skolans historia, s. 1-7, 2020.

  Open access
 • Evertsson, Jakob

  Adrian Gray, European school inspection and evaluation: history and principles

  Ingår i History of Education, s. 1-3, 2020.

 • Dogan, Recep

  Can Honor Killings Be Explained With the Concept of Social Death?: Reinterpreting Social Psychological Evidence

  Ingår i Homicide Studies, s. 127-150, 2020.

 • Ackermann-Boström, Constanze

  A multilingual soul

  Ingår i Multilingual is normal, s. 98-100, 2020.

 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  Economic Growth and the Development of Real Wages: Swedish Construction Workers' Wages in Comparative Perspective, 1831–1900

  Ingår i Journal of Economic History, s. 813-852, 2020.

  Open access
 • Lindström, Dag; Kivivuori, Janne; Lehti, Martti; RAutelin, Mona et al.

  Time cycles of homicide in the early modern Nordic area

  Ingår i Nordic Journal of Criminolgy, 2020.

 • Heuman, Johannes; Rudberg, Pontus

  Holocaust Memory in Sweden: A Re-evaluation

  Ingår i Early Holocaust Memory in Sweden, 2020.

 • Johnsson, Theresa

  Mullvadar och matematik: Klasskamp i 1830-talets Västerås

  Ingår i Arbetarhistoria, s. 94-101, 2020.

 • Johnsson, Theresa

  De resande och rösträtten

  Ingår i Demokrati100.se, 2020.

 • Lindström, Jonas; Jacobsson, Benny

  Räkenskaper

  Ingår i Fantastiska verb, s. 97-116, 2020.

 • Lindström, Jonas

  Den sista vilan: Klass, historiematerialism och ojämlikhet på en kyrkogård

  Ingår i Arbetarhistoria, s. 70-77, 2020.

 • Heuman, Johannes; Rudberg, Pontus

  Holocaust Memory in Sweden: A Re-evaluation

  Ingår i Early Holocaust Memory in Sweden, 2020.

 • Evertsson, Jakob

  Skolans nedgång i Sverige under 1500-talet

  Ingår i Vägval i skolans historia, s. 1-7, 2020.

  Open access
 • Lindström, Jonas

  Varför fånga verb?: En fråga om validitet

  Ingår i Fantastiska verb, s. 9-26, 2020.

 • Lindström, Jonas; Kardell, Örjan; Tengroth Ulväng, Marie

  Platsen, tiden, människorna

  Ingår i Fantastiska verb, s. 27-45, 2020.

 • Pihl, Christopher

  För att bygga, brygga och begrava.: Kreditmarknaden i 1600-talets Stockholm och Riksens ständers banks utlåningsverksamhet (To build, to brew and to bury: The credit market in Stockholm and the lending business of the Bank of the Estates of the Realm)

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 189-221, 2020.

 • Dulić, Tomislav; Miljan, Goran

  The Ustašas and Fascism : “Abolitionism,” Revolution, and Ideology (1929–42)

  Ingår i Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, s. 281-309, 2020.

 • Torstendahl, Rolf

  Den historiografiska revolutionen 1960–1990. Genmäle till Marja Jalava

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 144-145, 2020.

 • Hennessey, John; Fur, Gunlög

  Svensk kolonialism, Sverige och kolonialism eller svenskar och kolonialism?

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), 2020.

 • Almbjär, Martin

  Not a nine-to-five kind of job: The function and influence of the secretary of the peasant estate in the Swedish Riksdag in the Age of Liberty 1720-1772

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 3-30, 2020.

 • Pajur, Astrid

  Dress Matters: Clothes and Social Order in Tallinn, 1600-1700

  Open access
 • Lindström, Dag

  Families and Households, Tenants and Lodgers: Cohabitation in an Early Modern Swedish Town, Linkoping 1750-1800

  Ingår i Journal of Family History, s. 228-249, 2020.

 • Lindström, Dag

  Neddragningar inom Riksarkivet hotar forskning och högre utbildning

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 258-265, 2020.

 • Gordon, Michelle

  Prospects for a Bewältigung of Extreme Violence in Britain's Imperial Past

  Ingår i Modern Languages Open, s. 1-17, 2020.

  Open access
 • Gordon, Michelle

  Extreme Violence and the 'British Way': Colonial Warfare in Perak, Sierra Leone and Sudan

  Bloomsbury Academic, 2020.

 • Dulić, Tomislav; Miljan, Goran

  The Ustašas and Fascism: “Abolitionism,” Revolution, and Ideology (1929–42)

  s. 281-309 2020.

 • Evertsson, Jakob

  Den långsamma reformationen: fyra exempel från Uppsala ärkestift

  Ingår i Uppsala stiftshistoriska sällskaps årsskrift nr 2 2019, s. 5-18, 2020.

  Open access
 • Miljan, Goran; Mihaljević, Josip

  Was Tito's Yugoslavia not Totalitarian?

  Ingår i Istorija 20 veka, s. 223-248, 2020.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Moors in the Caribbean, Sámi in the Seraglio: Swedish Theatre and Slavery Around 1800

  Ingår i Modern Languages Open (MLO), s. 1-19, 2020.

  Open access
 • Ågren, Maria

  Service, help and delegation: Labor relations in the past

  Ingår i Beyond Slavery and Freedom, 2020.

 • Ågren, Maria

  Min väg som forskare

  Ingår i Forskarliv, 2020.

 • Ågren, Maria

  Fantastiska verb och hur man kan använda dem

  Ingår i Fantastiska verb, 2020.

 • Ågren, Maria

  Lower State Servants and Home Office Work

  Ingår i The Routledge history of the Domestic Sphere in Europe 16th to 19th century, 2020.

 • Hennessey, John L.

  A Colonial Trans-Pacific Partnership: William Smith Clark, David Pearce Penhallow and Japanese Settler Colonialism in Hokkaido

  Ingår i Settler Colonial Studies, s. 54-73, 2020.

  Open access
 • Ågren, Maria

  The Family Economy

  Ingår i A Cultural History of Marriage, s. 75-86, 2020.

 • Thomasson, Fredrik

  Révoltes et résistances dans la Caraïbe scandinave

  Ingår i Revue du Philanthrope, s. 125-143, 2020.

  Open access
 • Lööw, Heléne

  ”Från den ”sionistiska ockupations regimen” till ”judisk makt”  – antisemitismen inom Nordiska motståndsrörelsen”

  Ingår i Socialvetenskaplig tidskrift, 2019.

 • Gröndahl, Satu

  Minoritetslitteraturers utveckling -: från marginalisering till egenmakt?

  Ingår i Svensklärarföreningens årsskrift, s. 95-112, 2019.

 • Hunt, Margaret R.

  [Review of:] Carol Gold: Women in Business in Early Modern Copenhagen, 1740-1835

  Ingår i American Historical Review, s. 1983-1984, 2019.

 • Evertsson, Jakob

  Anssi Ollilainen, Bo Giertz om prästämbetet : uppdragets teologi. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2018.

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 285-287, 2019.

  Open access
 • Ney, Agneta

  Vikingatidens runornamentik som historisk källa

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 751-757, 2019.

 • Gröndahl, Satu

  Domokos, Johanna. 2018. Endangered Literature: Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerability. Budapest: Károli Books. 195 ss.

  Ingår i Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, s. 66-68, 2019.

 • Gröndahl, Satu; Grönstrand, Heidi

  Editors' Note

  Ingår i Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, s. 7-11, 2019.

 • Gröndahl, Satu

  Fjäll i förvandling: Sydsamiska röster under hundra år

  Ingår i Acta Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar, s. 47-63, 2019.

 • Miljan, Goran

  The Ustasha Youth and the Aryanization of Jewish Property in the Independent State of Croatia, 1941-1945

  Ingår i European Holocaust Studies, s. 113-132, 2019.

 • Thomasson, Fredrik

  Henry Smeathman, the Flycatcher: Natural History, Slavery, and Empire in the Late Eighteenth Century

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 816-818, 2019.

 • Ågren, Maria

  Mary Elizabeth Ailes, Courage and Grief: Women and Sweden's Thirty Years' War (2018)

  Ingår i Michigan War Studies Review, 2019.

 • Furuhagen, Björn

  På spaning efter den goda lärarutbildningen i Sverige och Finland

  Ingår i vägval i skolans historia, 2019.

 • Isacson, Maths

  Yrken i historien och samtiden

  Ingår i Vi drack vårt kaffe på toaletten, s. 122-128, 2019.

 • Isacson, Maths

  Humanization of Work in Scandinavia, 1960-1990: Strategies Against Problems of the Modern Industrial Work

  Ingår i "Humanisierung der Arbeit", s. 305-328, 2019.

 • Ågren, Henrik

  "Gustav Vasa and the Erikmas in Uppsala: A question of the source for political symbolic value"

  Ingår i Life and cult of Cnut the Holy, s. 186-198, 2019.

 • Ericsson, Peter; Winton, Patrik

  Les politics de crédit et des défaut: Les finances publique et les révolutions suedoises de 1719 et de 1809

  Ingår i Les crises de la dette publique XVIIIe - XXI siècle, s. 141-161, 2019.

 • Dulić, Tomislav

  Among the Hyperboreans: Yugoslav prisoners in Norway 1942-1945

  Ingår i Forced Labour in Serbia, s. 118-139, 2019.

  Open access
 • Nilsson, Mikael

  Constructing a Pseudo-Hitler?: The question of the authenticity of Hitlers politisches Testament

  Ingår i European Review of History, s. 871-891, 2019.

  Open access
 • Ekholst, Christine; Bagerius, Henric

  For Better or For Worse:: Royal Marital Sexuality as Political Critique in Late Medieval Europe

  Ingår i The Routledge History of Monarchy, 2019.

 • Thomasson, Fredrik

  Slave stories: law, representation, and gender in the Danish West Indies

  Ingår i Slavery & Abolition, s. 414-415, 2019.

 • Ericsson, Johan

  Mål och medel: Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  Open access
 • Rudberg, Pontus

  The Swedish Jews and the Holocaust

  Routledge, 2019.

 • Porter, Jim Wynter

  Guidance counseling in the mid-twentieth century United States:: Measurement, grouping, and the making of the intelligent self

  Ingår i History of Science, 2019.

  Open access
 • Englund, Viktor

  Fångsamhället som inte skulle finnas: Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890–1920

  Open access
 • Sandström, Åke

  The early mass tourism of Gotland, Martha’s Vineyard, and Rügen

  Ingår i Konflikt und Kooperation: Die Ostsee als Handlungs- und Kulturraum / [ed] Martin Göllnitz, Nils Abraham, Thomas Wegener Friis, Helmut Müller-Enbergs, Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2019, 2019.

 • Erlandsson, Susanna; Nauman, Sari

  Tillit som verktyg för diakrona jämförelser av diplomati: Repliker, slutsatser och nya frågor

  Ingår i Tillit och diplomati, 2019.

 • Erlandsson, Susanna; Nauman, Sari

  Tillit och diplomati: Ett forskningsuppslag

  Ingår i Tillit och diplomati, 2019.

 • Erlandsson, Susanna; Nauman, Sari

  Trovärdiga möten: När bönderna mötte ryssen och van Kleffens mötte Churchill

  Ingår i Tillit och diplomati, 2019.

 • Ericsson, Peter; Winton, Patrik

  The Rise and Fall of a New Credit System: Transnational Financial Experiments and Domestic Power Struggles in Sweden,1710–1720

  Ingår i Boom, Bust and Beyond, s. 23-44, 2019.

 • Englund, Josefin

  Orden som ska fånga kärleken

  Ingår i Språktidningen, 2019.

 • Guthrey, Holly L.

  Microlevel Security after Armed Conflict: A New Framework for Analyzing Risks and Benefits of Peacebuilding Processes

  Ingår i International Studies Review, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Ingår i Bebyggelsehistorisk tidskrift, s. 121-122-, 2019.

 • Pihl, Christopher

  'Learning to bring dead capital to life': the Riksens Ständers Bank and the credit market in seventeenth-century Sweden

  Ingår i Continuity and Change, s. 209-230, 2019.

 • Engström, Alexander

  Olikhetens praktiker: Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680

  Open access
 • Kostić, Roland

  The distinction of peace: a social analysis of peacebuilding

  Ingår i Peacebuilding, s. 123-125, 2019.

 • Torstendahl, Rolf

  Individuals, State, and Society: Western Europe from 1800 to the present : An Overview

  Ingår i DIALOG SO VREMENEM-DIALOGUE WITH TIME, s. 34 34-40 40, 2019.

 • Alm, Mikael; Harvey, Karen

  'Language and Social History in the Long Eighteenth Century'

  Ingår i Powers of Description, 2019.

 • Åhlman, Christoffer

  Mötet med det skrivna ordet: Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Open access
 • Furuhagen, Björn

  The Ideal Teacher. Orientations of Teaacher Educations in Sweden and Finland after second world war.

  Ingår i History of Education, s. 784-805, 2019.

  Open access
 • Hennessey, John L.

  Placing Empire: Travel and the Social Imagination in Imperial Japan

  Ingår i Journal of Tourism History, s. 213-215, 2019.

 • Gordon, Michelle

  Viewing Violence in the British Empire: Images of Atrocity from the Battle of Omdurman, 1898

  Ingår i Journal of Perpetrator Research, s. 65 65-100 100, 2019.

  Open access
 • Hennessey, John

  Cosmopolitan Colonialists?: American Authors and the Inter-Imperial Exchange of Ideas

  2019.

 • Hennessey, John

  Imperial Ardor or Apathy?: A Comparative International Historiography of Popular Imperialism

  Ingår i History Compass, 2019.

 • Hellsing, My

  Müller, Leos: Sveriges första globala århundrade - en 1700-talshistoria

  Ingår i Populär Historia, s. 69 69-69 69, 2019.

 • Hellsing, My

  Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist, Lena Sohl: Eliter i Sverige, Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass

  Ingår i Tidskriften Respons, 2019.

 • Ionescu, Stefan Cristian

  Theorists of Economic Nationalism in 1930s-1940s Romania

  Ingår i Nationalities Papers, s. 264-279, 2019.

 • Edgren, Henrik

  "Det dyrbaraste av försvars- och anfallsmedel": En översiktlig studie om etablerandet av 1700-talets svenska skärgårdsflotta

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 29-51, 2019.

  Open access
 • Hellsing, My

  Tillit inom hovpolitiken: Exempel från den franska beskickningen i Stockholm 1783–1789

  Ingår i Tillit och diplomati, s. 81-96, 2019.

 • Hall, Bo G

  Hans Järta: En biografi

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 154-156, 2019.

 • Winton, Patrik

  Cameralism in practice: State administration and economy in early modern Europe

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 142-144, 2019.

 • Ågren, Henrik

  Från kategorisering till exkludering: Förändringar i titulerandets funktioner under 1700-talet

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 3-33, 2019.

 • Evertsson, Jakob

  Gustav Vasa och skolans avfolkning: undervisningens roll i förhandling om traditionell religion under tidig reformationstid i Sverige

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 33-52, 2019.

  Open access
 • Dag, Blanck; Hjorthén, Adam

  Svensk-amerikanska relationer: Om förnyelsen av ett forskningsfält

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 86-95, 2019.

 • Simonsson, Olov

  God Rests in Rwanda: The Role of Religion in the 1994 Genocide in Rwanda

  Open access
 • Rudberg, Pontus

  Recension av The Cosmopolitans av Per Hollander

  Ingår i Judisk Krönika, s. 63 63-, 2019.

 • Hennessey, John

  Anomalous Aryans?: Western Scientific Racism and the Ainu as a "Lost White Race," 1868-1941

  2019.

 • Ågren, Maria; Widmalm, Sven

  Att mäta impact kan leda till sänkt kvalitet

  Ingår i Curie, 2019.

  Open access
 • Almbjär, Martin

  The problem with early-modern petitions: Safety valve or powder keg?

  Ingår i European Review of History, s. 1013-1039, 2019.

  Open access
 • Hennessey, John

  By Jingo!: Methods for Researching Popular Imperialism

  Ingår i History Compass, 2019.

 • Winton, Patrik

  Cameralism in practice: State administration and economy in early modern Europe

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 142-144, 2019.

 • Lindström, Jonas

  Servants in rural Europe 1400-1900

  Ingår i Economic history review, s. 415-416, 2019.

 • Hennessey, John L.

  Assimilation, Association and French Advice to Japan on how to Rule Taiwan

  Ingår i French Colonial History, s. 101-127, 2019.

 • Erlandsson, Susanna

  Off the record: Margaret van Kleffens and the gendered history of Dutch World War II diplomacy

  Ingår i International feminist journal of politics, s. 29-46, 2019.

  Open access
 • Lindström, Jonas

  Labouring poor in early modern Sweden?: Crofters and lodgers in Västmanland in the 17th century

  Ingår i Scandinavian Journal of History, s. 403-429, 2019.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Gustavia Free Press?: Handwritten and Printed Newspapers in the Swedish Colony Saint Barthélemy

  Ingår i Handwritten Newspapers, s. 60-77, 2019.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Knowledge, Silence and Denial: the late 18th century debate on Slavery and Colonialism in Sweden

  Ingår i The Moment is Now, 2019.

  Open access
 • Dulić, Tomislav

  Kod Hiperborejaca: Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj 1942–45

  Ingår i Prinudni rad u Srbiji, s. 116-137, 2018.

 • Berglund, Louise

  Att bygga en dynasti

  Ingår i Kröningsåret 1818, s. 103-108, 2018.

 • Kardell, Örjan

  Kvinnligt och manligt i det gamla bondesamhället

  Ingår i Skogshistoriska Tidender, s. 10 10-11 11, 2018.

 • Gröndahl, Satu

  ‘The Minoritarian Condition’: Studies in Finnish and Swedish Literatures after World War II

  Ingår i Migrants and Literature in Finland and Sweden, s. 11-36, 2018.

  Open access
 • Gröndahl, Satu

  Sweden-Finnish Literature: Generational and Cultural Changes

  Ingår i Migrants and Literature in Finland and Sweden, s. 37-57, 2018.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Sweden and Haiti, 1791–1825: Revolutionary Reporting, Trade, and the Fall of Henry Christophe

  Ingår i Journal of Haitian Studies, s. 4 4-35 35, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Hedvig Ulrika De la Gardie: hovdam

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Magdalena Rudenschöld: grevinna, hovdam, politisk konspiratör

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Sofia Albertina: prinsessa

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Sophie von Fersen: Hovdam

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Hedvig Elisabeth Charlotta: drottning

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Politiskt sällskapsliv i Stockholm 1770-1800

  Ingår i Eneveldet før undergangen, s. 412-439, 2018.

 • Hellsing, My; Bellamy, Charlotte

  Ma chère amie, billets de la duchesse Charlotte de Sudermanie à Sophie de Fersen: Incursion inédite en Suède gustavienne

  Editions Mercure de France, 2018.

 • Ågren, Henrik

  Varierande titulatur: En jämförelse av titlar och social stratifiering i tre källtyper under svenskt 1730-tal

  Ingår i Sjuttonhundratal, 2018.

 • Porter, Jim Wynter

  The Entanglement of Racism and Individualism: The US National Defense Education Act of 1958 and the Individualization of "Intelligence" and Educational Policy

  Ingår i Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, s. 3-17, 2018.

  Open access
 • Miljan, Goran; Šute, Ivica

  Revolucionari i ubojice: Iz povijesti hrvatske nacionalističke emigracije

  Srednja Europa, 2018.

 • Thomasson, Fredrik

  Slave Stories: Law, Representation, and Gender in the Danish West Indies

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 743-745, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Pretend wars: Notions of war, masculinity and history in 200 years of wargames

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 724-730, 2018.

 • Ringarp, Johanna

  En skola för alla?: Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa

  Ingår i Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 4-15, 2018.

 • Hellman, Lisa

  This House Is Not a Home: European Everyday Life in Canton and Macao 1730–1830

  Brill Academic Publishers, 2018.

 • Hellman, Lisa

  European Perspectives: Scandinavia

  Ingår i Corporations as Protagonists in Global History 1500–1750, s. 279-289, 2018.

  Open access
 • Hellman, Lisa

  Men You Can Trust?: Intercultural trust and masculinity in the eyes of Swedes in eighteenth-century Canton

  Ingår i Facing otherness in early modern Sweden, 2018.

 • Lindström, Dag

  Book Review: Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850

  Ingår i Early Modern Women-An Interdisciplinary Journal, s. 176 176-179 179, 2018.

 • Lindström, Dag

  Bachelors and the widowers in the world of guilds: Swedish towns in the 18th century

  2018.

 • Ågren, Maria

  Interview

  2018.

 • Torstendahl, Rolf

  Explaining Evidence and the Revolution in Historiography from the Nineteen-Sixties to Nineteen-Ninety

  Ingår i Storia della Storiografia, s. 71-87, 2018.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Oväsendet på Kvarnberg 1767: Berättelsen om en hushållsordning

  Ingår i Uppland: årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, s. 76 76-102 102, 2018.

 • Holmén, Janne

  Demokraatinen koulu: Yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta 1960–2020

  Ingår i Kansanvallan polkuja, s. 287-330, 2018.

 • Sjögren, David

  Kärleksfullt tilltal, kvarsittning eller kroppsaga: En modellgenererande undersökning om korrektionsmedel i 1800-talets folkskolereglementen

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 37-66, 2018.

  Open access
 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik; Anna, Larsson

  Notes from the editors

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 1-2, 2018.

 • Ågren, Henrik

  [recension av:] Fredrik Bertilsson: Frihetstida policyskapande. Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766.

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 115-119, 2018.

 • Andersson, Lars M

  En orättvis betraktelse

  Ingår i Nyhetsbrev. Svenska kommittén mot antisemitism Juni 2018, s. 6 6-7 7, 2018.

 • Andersson, Lars M

  Sverker Oredsson in memoriam

  Ingår i Nyhersbrev. Svenska kommittén mot antisemitism. Juni 2018, s. 15 15-15 15, 2018.

 • Pihl, Christopher

  En fristad i en stormig värld: Anna Andersdotter på Eskilstuna gård.

  Ingår i Eskilstuna -, s. 106-135, 2018.

 • Hunt, Margaret

  Women and Money:: Credit, Debt, and Status in the Eighteenth-century London Court of Exchequer

  Ingår i Women and Credit in Pre-industrial Europe, s. 281-299, 2018.

 • Florén, Anders; Ågren, Henrik; Erlandsson, Susanna

  Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställnigssätt

  Studentlitteratur AB, 2018.

 • Ågren, Maria

  Efterord

  Ingår i Kvinnors flit och slit, s. 149-159, 2018.

 • Hall, Bo G

  Max Engman, Språkfrågan

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 371-375, 2018.

 • Hall, Bo G

  Henrik Meinander, Nationalstaten

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 371-375, 2018.

 • Rydén, Göran

  Recension av Anita Wiklund Norli, Gud velsigne mit høye og Naadige herschab, som mig haver forundt arbeyde: Sosiale og kulturelle forhold bland arbeider ved Fritzøe jernverk i perioden 1690–1790, avhandling for graden philosophiae doctor (Oslo: Institutt for arkeologi, konservering og historie, 2017)

  Ingår i Sjuttonhundratal, 2018.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Tidiga judar i Stockholm

  Ingår i Gravstenar berättar, s. 113-143, 2018.

 • Carlsson, Carl Henrik

  From Suwałki to Sweden:: Jewish Migration and Integration, 1850–1920

  Ingår i Avotaynu. The International Review of Jewish Genealogy, s. 33 33-37 37, 2018.

 • Hunt, Margaret R.

  Relations of Domination and Subordination in Early Modern Europe and the Middle East

  Ingår i Gender and History, s. 366-376, 2018.

 • Ågren, Henrik

  Trovärdighet, tillit och kontroll inom tidigmodern svensk edskultur

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 313-319, 2018.

 • Schulz, Philipp

  Displacement from gendered personhood: sexual violence and masculinities in northern Uganda

  Ingår i International Affairs, s. 1101-+, 2018.

 • Thompson, Christopher

  Norges Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  "mehr durch Analogie als direkt zu wirken suchen"- Die Revolution 1918/19 im Spiegel der DDR-Comics

  2018.

 • Almbjär, Martin

  Review of: The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe's History

  Ingår i Scandia, s. 112-114, 2018.

 • Pihl, Christopher; Winton, Patrik

  Några ytterligare reflektioner kring ett 350-årsjubileum

  Ingår i Ekonomisk Debatt, s. 58-61, 2018.

  Open access
 • Guthrey, Holly L.; Brounéus, Karen

  The Challenge of Reconciling Tradition with Truth and Reconciliation Commission Processes: The Case of Solomon Islands

  Ingår i Understanding Quality Peace, 2018.

 • Winton, Patrik

  War, Resources and Morality: Sweden 1740-1770

  Ingår i The War Within, s. 229-256, 2018.

 • Gröndahl, Satu

  Emansipaatiota vai etnifiointia?: Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa.

  Ingår i Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, s. 106-113, 2018.

 • Englund, Viktor

  Kamp för bättre villkor: Vaktkonstaplar och vaktfruar fängelsernas fotfolk

  Ingår i Socialpolitik, 2018.

 • Heuman, Johannes

  « Comme les Juifs sous l’Occupation »: La mémoire de la Shoah dans la lutte antiraciste en France, 1944-1967

  Ingår i Archives Juives, s. 39 39-58 58, 2018.

 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  A Workers’ Revolution in Sweden?: Exploring Economic Growth and Distributional Change with Detailed Data on Construction Workers’ Wages, 1831–1900

  2018.

  Open access
 • Pihl, Christopher; Winton, Patrik

  Några reflektioner kring ett 350-årsjubileum

  Ingår i Ekonomisk Debatt, s. 57-61, 2018.

  Open access
 • Nordström, Katarina

  Trängsel i välfärdsstaten: Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  ”Regional identitet som politisk fråga – Gotlandsturism och varumärkesutveckling fram till andra världskriget”

  Ingår i Turismhistoria i Norden, s. 143-156, 2018.

  Open access
 • Lindström, Dag

  Work, households and strategies of survival: Gender division of labour in guild organized trades in Sweden, 1650 - 1800

  Ingår i Urban variation, s. 413-430, 2018.

 • Erika, Sandström

  Gotländsk offentlighet om turism och turister 1960-1972

  Ingår i Turismhistoria i Norden, s. 187-196, 2018.

  Open access
 • Jansson, Karin Hassan; Lindström, Jonas

  Horet i Hälsta:: en sann historia från 1600-talet

  Natur och kultur, 2018.

 • Hellman, Lisa

  The life and loves of Michael Grubb: A Swedish trader in 18th-century Canton and Macao

  Ingår i The Private Side of the Canton trade 1700–1842, 2018.

 • Hellman, Lisa

  Men You Can Trust?: Intercultural trust and masculinity in the eyes of Swedes in eighteenth-century Canton’

  Ingår i Encountering the other, 2018.

 • Johansson, Gustaf

  När man skär i nuet faller framtiden ut: Den globala krisens bildvärld i Sverige under 1970-talet

  Open access
 • Lilja, Fredrik

  Andreas Karlsson, Sydafrikas historia

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 152-154, 2018.

 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  A Crisis Misunderstood: The Political Economy of the Government Debt Market in Sweden, 1715-1720

  2018.

 • Thomasson, Fredrik

  Den karibiska skorpionen. Om digitaliseringen av det svenska Saint Barthélemyarkivet i Aix-en-Provence: The Caribbean Scorpio. About the digitization of the Swedish Saint Barthelemy archive in Aix-en-Provence

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 78-90, 2018.

  Open access
 • Englund, Josefin

  Som folk är mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980

  Open access
 • Englund, Viktor

  Kvinnor bakom galler

  Ingår i Populär historia, s. 28 28-37 37, 2018.

 • Alm, Mikael; Schildt, Maria

  I segerns larm: Ljudlandskapet kring 1701 års troféparad

  Ingår i Minnet av Narva, s. 79-103, 2018.

 • Scholz, Michael F.

  ”Stark, oberoende och sexig” -: Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskrige

  Ingår i Gender, history, futures: report from the XI Nordic Women's and gender history conference, Stockholm, Sweden, August 19–21 2015, s. 157-166, 2018.

 • Lilja, Fredrik

  Inside the Enclosed Farm: Farmers, Shepherds, and the Introduction of New Technology in Cape Wool Farming, 1865-1950

  Ingår i International Review of Social History, s. 63-89, 2018.

 • Winton, Patrik

  Money and political regimes in Sweden, 1700-1850

  2018.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Bildrik populärvetenskap om dansk-judisk historia: Review of Cecilie Felicia Stokholm Banke et al, En indvandringshistorie. Jøder i Danmark 400 år. English version: A Story of Immigration. Four Hundred Years of Jews in Denmark, trans. Virginia Laursen and Fran Hopenwasser.

  Ingår i Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, s. 79-82, 2018.

  Open access
 • Dulic, Tomislav

  The patterns of violence in Bosnia and Herzegovina: Security, geography and the killing of civilians during the war of the 1990s

  Ingår i Political Geography, s. 148-158, 2018.

 • Miljan, Goran

  Croatia and the Rise of Fascism: the Youth Movement and the Ustasha During WWII

  I.B. Tauris, 2018.

 • Winton, Patrik

  Mobilizing transnational military supplies during the Swedish campaign against Russia, 1741–1743

  2018.

 • Englund, Viktor

  Sprängaren fick en tuff tid på Långholmen

  Ingår i Omkrim, 2018.

 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  Politics of Credit: The Market for Government Debt in Sweden, 1715-60

  2018.

  Open access
 • Ågren, Maria; Lavelle, Thomas

  Translingual Pedagogy and Anglophone Writing Instruction in a Swedish Department of History

  Ingår i Translingual Dispositions, 2018.

 • Ågren, Maria

  Making Her Turn Around: the Verb-Oriented Method, the Two-Supporter Model, and the Focus on Practice

  Ingår i Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal, s. 144-152, 2018.

 • Winberg, Ola

  Den statskloka resan: Adelns peregrinationer 1610–1680

  Open access
 • Erlandsson, Susanna

  Rethinking small state security: Dutch alignment in the 1940s compared to Swedish neutrality

  Ingår i Shaping the International Relations of the Netherlands, 1815–2000, s. 117-139, 2018.

 • Sandström, Erika

  Han, hon och hunden: Feminiseringen av svensk hundsport 1918-2017

  Uppsala universitet, 2018.

  Open access
 • Sandström, Åke

  The change of commercial dependency and the formation of Sweden as a great power.

  Ingår i Reformatio Baltica, 2018.

 • Thomasson, Fredrik

  Tryckort Gustavia – nya svenska karibiska tidningar och slaveri 1804–1828

  Ingår i Biblis, 2018.

  Open access
 • Doğan, Recep

  Do Women Really Kill for Honor?: Conceptualizing Women’s Involvement in Honor Killings.

  Ingår i Deviant behavior, s. 1247-1266, 2018.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida; Montesino, Norma

  Public Health Categories in the Making of Citizenship: The Case of Refugees and Roma in Sweden

  Ingår i Conceptualising Public Health, 2018.

 • Holmén, Janne

  Changing Mental Maps of the Baltic Sea and Mediterranean Regions

  Ingår i Journal of Cultural Geography, s. 230-250, 2018.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Entre rêves coloniaux et réalités politiques : La Guadeloupe suédoise 1813–1814 et sa suite

  Ingår i Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, s. 105 105-122 122, 2018.

  Open access
 • Ågren, Maria

  Providing Security For Others: Swedish women in early modern credit networks

  Ingår i Women and Credit in Pre-Industrial Europe, 2018.

 • Ågren, Maria

  The Complexities of Work: Analyzing men’s and women’s work in the earlymodern world with the verb-oriented method

  Ingår i What Is Work?, s. 226-242, 2018.

 • Ågren, Maria

  The state as master: gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780

  Manchester University Press, 2017.

 • Miljan, Goran; Borovečki, Zrinka

  Sport in den totalitären Regimen: Idee, Identität und Zwang –: Fallstudie Kroatien

  Ingår i Mogersdorf : Geschichte der Körperkultur und des Sports im pannonischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, s. 113-136-, 2017.

 • Kardell, Örjan

  Geten som skogens fiende

  Ingår i Geten i Sverige, s. 105-122, 2017.

  Open access
 • Hellsing, My

  ’We had a row on the politics of the day': Gender & Political Sociability of the Elites in Stockholm, c. 1770–1800

  Ingår i Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience, s. 195-208, 2017.

 • Hellsing, My

  Comptes et consommation de la duchesse Charlotte de Sudermanie, 1774-1818

  Ingår i Annales de l'est, s. 145-164, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Cartoons capture the interests of historians

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 260-268, 2017.

 • Åkerlund, Andreas

  Letters to Hugo Gering and Eugen Mogk

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 332-334, 2017.

 • Evertsson, Jakob

  Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: religiöst historiebruk hos Anders Svedberg

  Ingår i Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift, s. 266 266-268 268, 2017.

 • Martin, Benjamin George

  Alessio Ponzio. Shaping the New Man: Youth Training Regimes in Fascist Italy and Nazi Germany

  Ingår i American Historical Review, s. 1700-1701, 2017.

 • Hall, Bo G

  Peace with Norway: Workers' Movement and Union resolution with Norway 1905

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 158-160, 2017.

 • Erlandsson, Susanna

  Neutralitet, allians eller något annat?: Sveriges och Nederländernas säkerhetspolitiska val 1942–1948

  Ingår i Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala, s. 105 105-110 110, 2017.

 • Miljan, Goran

  Review of: Transformations of populism in Europe and the Americas: history and recent tendencies

  Ingår i European Review of History, s. 1013-1014, 2017.

 • Huss, Leena

  Researching language loss and revitalization

  Ingår i Research methods in language and education, s. 99-111, 2017.

 • Huss, Leena

  Den nationella minoritetspolitiken ur ett revitaliseringsperspektiv

  Ingår i Multiethnica, s. 28-32, 2017.

 • Winton, Patrik

  The Globalizing Swedish State: Loans, Exchange Rates and International Merchant Networks Around 1770

  Ingår i Scandia, s. 65-99, 2017.

 • Hodacs, Hanna

  Cheap and Cheerful: Chinese Silks in Scandinavia, 1731-1761

  Ingår i Eighteenth-century studies, s. 23-44, 2017.

 • Lönngren, Ann-Sofie; Areskoug, Linn; Eriksson, Madeleine; Gullette, Christian et al.

  Power, Myths, Materiality: A Multilingual Reflection over the Conditions for Knowledge Production in Times of Political Turbulence

  Ingår i Lambda Nordica, s. 93-126, 2017.

  Open access
 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  The market for government debt in Sweden, 1720–1760

  2017.

 • Winton, Patrik

  Den globaliserande svenska staten: Lån, kursoperationer och internationella handelsnätverk runt 1770

  Ingår i Scandia, s. 65-99, 2017.

 • Müssener, Helmut

  Schwedisch-deutsch-jüdische Beziehungen.: Bestandsaufnahme und Deesideratenkatalog.

  Ingår i Deutschsprachig jüdische Emigration nach Schweden, s. 1-22, 2017.

 • Berglund, Louise

  Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300-1500

  Ingår i Scandia, s. 146-148, 2017.

 • Byström, Mikael; Frohnert, Pär

  Invandringens historia: Från "folkhemmet" till dagens Sverige

  2017.

 • Ionescu, Stefan Cristian

  Loyal citizens or dangerous stateless refugees?: The ‘Armenian Question’ in World War II Romania, 1940–44

  Ingår i Journal of Genocide Research, s. 318-339, 2017.

  Open access
 • Heuman, Johannes

  Kulturen som banar vägen för väpnad jihad

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 20-22, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Svenska kyrkan stänger porten för Luther

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 25-28, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Intervju: Don Kulick: Refuserad på grund av hudfärg

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 23-25, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Intervju: Jean-Claude Michéa: Vår tids kapitalism bärs upp av vänstern

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 9-11, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Underskatta inte den religiösa kraften i jihadismen

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 9-10, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 36-38, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Den pessimistiska vänstern vädrar morgonluft

  Ingår i Svenska Dagbladet (23/4 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  ”Politiken reduceras till simpla känsloutspel”

  Ingår i Svenska Dagbladet (5/5 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Ödesval för den franska demokratin

  Ingår i Svenska Dagbladet (4/1 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  ”Vänstern får inte vara naiv inför religiös extremism”

  Ingår i Svenska Dagbladet (27/10 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Förintelsens marginella plats är problematisk

  Ingår i Svenska Dagbladet (13/5 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Mantel visar på risken med att sätta säkerhet framför allt

  Ingår i Expressen (19/4 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Oron för nationalisterna lamslår idédebatten

  Ingår i Expressen (10/4 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Herman Lindqvist ger inte hela bilden

  Ingår i Expressen (5/9 2017), 2017.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Vägen till Åbo: Pehr Stenbergs resa inledd

  2017.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Husjungfrun och tjänstedrängen: Ett rättsfall om utmanad hushållshierarki, Uppland 1767

  2017.

 • Kostić, Roland

  Försoning i Bosnien-Hercegovina

  Ingår i Om krig och fred, s. 353-367, 2017.

 • Carlsson, Carl Mikael

  Ruin för ögonen: En karolinerdrabant ställer om till frihetstid

  Ingår i Karolinska förbundets årbok, s. 41-61, 2017.

 • Hagerman, Maja

  Rasbiologin och forskningsperspektiven: Genmäle till Andreaz Wasniowski

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 485-495, 2017.

 • Berglund, Louise

  Queen Margareta I of the three Nordic realms: A woman in the role of a regent

  Ingår i Female rulers, s. 27-45, 2017.

 • Andersson, Lars M; Kvist Geverts, Karin

  Antisemitismen: antirasismens blinda fläck?

  Ingår i Från Afrikakompaniet till Tokyo, 2017.

 • Lööw, Heléne; Gardell, Mattias; Mikael, Grundberg Dahlberg

  I gränslandet – symbiosen mellan det organiseradeoch oorganiserade

  Ingår i Den ensamme terroristen?, 2017.

 • Alm, Mikael

  The Count's Tabourette, Gender Ideals, Household Chores, and Knitting Handbooks: Introduction

  Ingår i Performing Herself, s. 9-12, 2017.

 • Lööw, Heléne

  Våldsbejakande extremism: begrepp och diskurs

  Ingår i Våldsbejakande extremism, 2017.

 • Isacson, Maths

  Att styra arbetet i Japan och Sverige: Recension av Christer Eriksson & Björn Horgby Faderliga företagare i Sverige och Japan

  Ingår i Arbetarhistoria, s. 64-67, 2017.

 • Hunt, Margaret R.

  The 1689 Mughal Siege of East India Company Bombay: Crisis and Historical Erasure

  Ingår i History Workshop Journal, s. 149-169, 2017.

 • Ågren, Henrik

  Kvarnarna i Rasbo 1590−1720: Ekonomi och klasspolitik i 1600-talets Sverige

  Ingår i Årsboken Uppland, s. 75-95, 2017.

 • Nováky, György

  The yin and yang of Tuning History

  Ingår i Arts and Humanities in Higher Education, s. 410-414, 2017.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida

  "Dessa synnerligen otacksamma främlingar..." Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar: Akademisk avhandling av Samule P. Björckman 1730 & Observationer rörande zigenarnas historia av Lars G. Rabenius 1791

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 202-203, 2017.

 • Wilkinson, Tomas; Lindström, Jonas; Brun, Anders

  Neural Ctrl-F: Segmentation-free Query-by-String Word Spotting in Handwritten Manuscript Collections

  2017.

 • Wilkinson, Tomas; Lindström, Jonas; Brun, Anders

  Neural Ctrl-F: Segmentation-free query-by-string word spotting in handwritten manuscript collections

  Ingår i 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), s. 4443-4452, 2017.

  Open access
 • Furuhagen, Björn; Holmén, Janne

  From Seminar to University. Dismantling an old and Constructing a New teacher Education in Sweden and Finland 1946 – 1979.

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, no 1 2017., 2017.

  Open access
 • Müssener, Helmut; Scholz, Michael F.

  Von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Emigrantenselbsthilfe und ihre Tätigkeit von der Gründung bis in die 1950er-Jahre

  Ingår i Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden. 1774 bis 1945, s. 273-303, 2017.

 • Holmén, Janne

  Undervisning i Sverige och Finland ur ett historiskt perspektiv

  Ingår i Bortom Pisa, s. 175-195, 2017.

 • Torstendahl, Rolf

  Den historiografiska revolutionen 1960-1990

  Studentlitteratur AB, 2017.

 • Torstendahl, Rolf

  Professional'nye istoriki i istoriograficheskaia revoliutsiia 1960kh-1990kh gg.

  Ingår i Professiia istorik, s. 7-24, 2017.

 • Furuhagen, Björn

  The police as a municipal or state agency.: A comparision of police reforms in Sweden, Norway and Denmark during the first half of the 20th century

  Ingår i Nordisk politiforskning. (Nordic Journal of studies in policing), 2017.

 • Gardell, Mattias; Lööw, Heléne; Dahlberg-Grundberg, Michael

  Den ensamme terroristen?: Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar

  Ordfront förlag, 2017.

 • Löwengart, Mia

  En samhällelig angelägenhet: Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890–1926

  Open access
 • Lindström, Jonas

  Böter och fredsköp: Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645: Red. Olof Holm, Georg Hansson, Christer Kalin, Per Sörlin och Karl-Göran Eriksson

  Ingår i Personhistorisk Tidskrift, s. 72-75, 2017.

 • Lindström, Jonas; Ågren, Maria

  Forskningsprojektet Gender and Work

  Ingår i Arkiv: En tidskrift om arkivets alla aspekter, s. 16-17, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  „Comics and their Creators“ – 75-årsjubileum för den första boken om tecknade serier

  Ingår i Bild & Bubbla, s. 62-68, 2017.

 • Sjögren, David

  Samerna och kyrkan som myndighet

  Ingår i Samerna och svenska kyrkan, s. 65-84, 2017.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

  Ingår i Samerna och Svenska kyrkan, s. 91-101, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Historiencomics im Zeichen schwedischer Neutralitätspolitik 1942/43,

  Ingår i Geschichte im Comic, s. 209-224, 2017.

 • Porter, Jim Wynter

  A "Precious Minority": Constructing the "Gifted" and "Academically Talented" Student in the Era of Brown v. Board of Education and the National Defense Education Act

  Ingår i Isis (Chicago, Ill.), s. 581-605, 2017.

  Open access
 • Borges, Robert

  The people and languages of Suriname

  Ingår i Boundaries and Bridges, s. 21-54, 2017.

 • Borges, Robert; Muysken, Pieter; Villerius, Sophie; Yakpo, Kofi

  Tense, mood, and aspect in Surinamese Languages

  Ingår i Boundaries and Bridges, 2017.

 • Borges, Robert

  The Maroon Creoles of the Guyanas: Expansion, contact, hybridization

  Ingår i Boundaries and Bridges, 2017.

 • Holmén, Janne

  Mapping Historical Consciousness: Mental Maps of Time and Space among Secondary School Students from Ten Locations around the Baltic and Mediterranean Seas

  Ingår i Journal of Autonomy and Security Studies, s. 46-74, 2017.

  Open access
 • Kostić, Roland

  Shadow peacebuilders and diplomatic counterinsurgencies:: informal networks, knowledge production and the art of policy-shaping

  Ingår i Journal of Intervention and Statebuilding, s. 120-139, 2017.

 • de Guevara, Berit Bliesemann; Kostić, Roland

  Knowledge production in/about conflict and intervention:: finding 'facts', telling 'truth'

  Ingår i Journal of Intervention and Statebuilding, s. 1-20, 2017.

 • Winton, Patrik

  Chydenius och 1700-talets finansiella revolution

  2017.

 • Rudberg, Pontus

  Rädda våra barn!: Svensk-judisk hjälp till flyktingbarn från Nazityskland

  Ingår i På flykt från krig, s. 82-117, 2017.

 • Rudberg, Pontus

  "Allt är harmoni": Om tillvaron på Stigbo, ett barnhem för judiska flyktingbarn år 1939

  Ingår i Tillfälliga stockholmare, 2017.

  Open access
 • Winton, Patrik

  Politics and Finance: The Emergance of a Market for Government Debt in Sweden c. 1700–1750

  2017.

 • Winton, Patrik

  Riksdagen 1719 och avvecklingen av Görtz finansiella system

  2017.

 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  Från flink och färdig till bankosedlar: Den finansiella utvecklingen i några svenska städer 1700-1750

  2017.

 • Patrik, Winton

  Politics of credit: Government borrowing, political regimes andstate formation in Sweden, 1760–1830

  2017.

 • Winton, Patrik

  The Market for Government Debt in Sweden, c. 1715-1760

  2017.

 • Rudberg, Pontus

  Deutsch-jüdischer Einfluss auf schwedisch-jüdische Rettungsarbeit 1933– 1939

  Ingår i Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden, s. 239-254, 2017.

 • Rudberg, Pontus

  The Swedish Jews and the Holocaust

  Routledge, 2017.

 • Hellman, Lisa

  The first lodge in China: an international hub in 18th century Canton

  Ingår i Reflections on 300 Years of Freemasonry, 2017.

 • Hellman, Lisa

  Konsten att ha ett lagom äventyr: Svenska Ostindiska Kompaniets seglatser

  Ingår i Angöringar: Berättelser och kunskap från Centrum för Maritima Studier, 2017.

 • Bagerius, Henric; Ekholst, Christine

  Kings and favourites: politics and sexuality in late medieval Europe

  Ingår i Journal of Medieval History, s. 298-319, 2017.

 • Huss, Leena

  Utvärdering av Samiskt språkcentrum i ett revitaliseringsperspektiv: Bilaga 2 i Nästa steg?  Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Delbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik, s. 319-382. SOU 2017:60. Stockholm: Kulturdepartementet.

  2017.

  Open access
 • Ågren, Henrik

  [recension av:] Jan Bergsten: Nordpilen. Om ett tåg som också satt spår i litteraturen

  Ingår i Norrländska Socialdemokraten, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Tecknade serier fångar historikernas intresse

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 260-268, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Wissensvermittlung – „und nicht so viel Klamauk“ – das MOSAIK von Hannes Hegen zwischen Anpassung und Selbstbehauptung

  Ingår i Ritter Runkel in seiner Zeit, s. 217-236, 2017.

 • Boyd, Sally; Huss, Leena; Ottesjö, Cajsa

  Children’s agency in creating and maintaining language policy in practice in two “language profile” preschools in Sweden

  Ingår i Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, s. 501-531, 2017.

 • Miljan, Goran

  The Brotherhood of Youth´ - A Case Study of the Ustaša and Hlinka Youth Connections and Exchanges

  Ingår i Fascism Without Borders, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  ”Att undervisa i samtidshistoria med hjälp av tecknade serier!”

  2017.

 • Scholz, Michael F.

  Historical Primary Sources Provided by Early Comics Historians

  Ingår i Comics and Memory, 2017.

 • Boyd, Sally; Huss, Leena

  Young children as language policy-makers: studies of interaction in preschools in Finland and Sweden

  Ingår i Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, s. 359-373, 2017.

 • Hunt, Margaret R.

  Thinking Sex with the Early Moderns

  Ingår i European history quarterly, s. 192-194, 2017.

 • Gustafsson, Jörgen

  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000

  Open access
 • Ericsson, Johan

  Procuring School Buildings: The Case of Uppsala, Sweden 1870-1970

  Ingår i Building Histories, s. 357-364, 2017.

 • Stenlås, Niklas

  Skolreformer och lärarprofessionalism

  Ingår i Flip the System, s. 229-246, 2017.

 • Nilsson, Mikael

  The Price of Neutrality:: Edge-Tech, Edgework, and Military Aircraft Accidents and Fatalities in the Swedish Air Force during the Cold War

  Ingår i Technology & Culture, 2017.

 • Thomasson, Fredrik

  ‘« Vous-même, ôtez votre chapeau ! » Les Libres de couleur dans la colonie suédoise de Saint-Barthélémy (1785–1831)’

  Ingår i Cahiers des Anneaux de la Mémoire, s. 111 111-127 127, 2017.

  Open access
 • Carlsson, Carl Henrik

  Jacob Ettlinger – kein typisch deutscher Jude in Schweden

  Ingår i Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, 2017.

 • Aronsson, August

  Löfte, tvist och försoning: Politikens spelregler i 1300-talets Norden

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  US-Comics erobern Europa: Zur Geschichte eines Kulturexports von der Jahrhundertwende bis zur Mitte der 1930er Jahre

  Ingår i Comics an der Grenze, s. 31-47, 2017.

 • Lindström, Jonas; Hassan Jansson, Karin; Fiebranz, Rosemarie; Jacobsson, Benny et al.

  Mistress or maid: The structure of women’s work in Sweden, 1550–1800

  Ingår i Continuity and Change, s. 225-252, 2017.

 • Lindström, Jonas; Hassan Jansson, Karin

  Pigan i fadersväldet: Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 351-378, 2017.

 • Ågren, Maria; Gregersen, Frans; Zeiler, Kristin; Hydén Picasso, Sophie

  Utvärdering av Pro Futura-programmet

  2017.

 • Ågren, Maria

  Från verb till vetande: Strukturer i det förmoderna arbetslivet

  Ingår i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsskrift, 2017.

 • Furuhagen, Björn

  100 år av polisutbildning

  Ingår i populär historia, 2017.

 • Ågren, Henrik

  Status, estate, or profession?: Social stratification via titles in 1730s Sweden

  Ingår i Scandinavian Journal of History, 2017.

 • Lindström, Jonas; Mispelaere, Jan

  Interdependent living: Labouring families and the Swedish mining industry in the late seventeenth century

  Ingår i The History of the Family, s. 136-155, 2017.

 • Lennersand, Marie; Mispelaere, Jan; Pihl, Christopher; Ågren, Maria

  Gender, Work, and the Fiscal-Military State

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2017.

 • Ågren, Maria

  The State as Master: Gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780

  Manchester University Press, 2017.

 • Pajur, Astrid

  The fabric of a corporate society: sumptuary laws, social order and propriety in early modern Tallinn

  Ingår i A taste for luxury in early modern Europe, s. 1-17, 2017.

 • Ågren, Maria

  Källkritik

  Ingår i Metod – guide till historiska studier, 2017.

 • Nilsson, Mikael

  Pretty Much Your Typical Love-Hate Relationship:: The United States and the European Neutrals During the Cold War, 1945–1991

  Ingår i Journal of Cold War Studies, 2017.

 • Cederlöf, Gunnel

  Conflicting Constructions of Community: Land Conflicts in 19th Century Nilgiris

  Ingår i In Quest of the Historian's Craft, 2017.

 • Hellsing, My

  Vainio-Korhonen, Kirsi: De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet

  Ingår i Tidskriften Respons, 2016.

 • Hellsing, My

  Bagerius, Henric, & Berglund, Louise (red.): Politik och passion. Svenska kungliga äktenskap under 600 år

  Ingår i Scandia, s. 158-159, 2016.

 • Hellsing, My

  Nordland, Hugo: Känslor i krig: sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814

  Ingår i Tidskriften Respons, 2016.

 • Hellsing, My

  Frihet, jämlikhet, avskildhet: Park och politisk kultur vid det gustavianska hovet

  Ingår i Det återvunna paradiset, s. 17-42, 2016.

 • Miljan, Goran

  From Obscure Beginnings to State ‘Resurrection’-: Ideas and Practices of the Ustaša Organization

  Ingår i Fascism, s. 3-25, 2016.

  Open access
 • Huss, Leena

  Language Education Policies and the Indigenous and Minority Languages of Northernmost Scandinavia and Finland

  Ingår i Language Policy and Political Issues in Education, s. 367-381, 2016.

  Open access
 • Huss, Leena

  Language Education Policies and the Indigenous and Minority Languages of Northernmost Scandinavia and Finland

  Ingår i Language Policy and Political Issues in Education, s. 367-381, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Fransk omprövning av postmodernismens inflytande

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 26-28, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Dags att isländska sagor blir hens gamman igen

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 9-11, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Republiken hämtar kraft ur tragedin

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 9-11, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Medborgarskapet bärs upp av gemensamma värderingar

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 13-15, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 9-11, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Globalhistoria blir grund

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 7-7, 2016.

 • Heuman, Johannes

  En fransk nationalist att inspireras av

  Ingår i Svenska Dagbladet (2016 18/2), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Det bortglömda kungariket

  Ingår i Svenska Dagbladet (14/7 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Därför växer pessimismen i Europa

  Ingår i Svenska Daglbadet (11/4 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Överge inte Frankrike i kampen mot terrorn

  Ingår i Expressen (15/7 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Franska repliker mer än ljum folkbildning

  Ingår i Expressen (26/6 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Så omprövas centrala värden i den franska republiken

  Ingår i Dagens Nyheter (22/7 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  History writing in exile: Alternative stories arose

  Ingår i Baltic Worlds, s. 97-98, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie

  An honest life story: Writing the priest in the making: On the autobiography by Pehr Stenberg, a peasant’s son in Northern Sweden (part one c. 1760–1780)

  2016.

 • Müssener, Helmut; Wilhelmus, Wolfgang

  Stettin - Lublin - Stockholm: Elsa Meyring: Aus dem Leben einer deutschen Nichtarierin im zwanzigsten Jahrhundert

  Ingo Koch Verlag, 2016.

 • Torstendahl, Rolf

  Professionerna och den nya staten

  Ingår i Den nya staten, s. 133-146, 2016.

 • Borges, Robert

  Ritual language formation and African retentions in Suriname: the case of Kumanti

  Ingår i OSO — tijdschrift voor de Surinamistiek en het Caraïbisch gebied, 2016.

 • Dulić, Tomislav

  Perpetuating fear: insecurity, costly signalling and the war in central Bosnia, 1993

  Ingår i Journal of Genocide Research, s. 463-484, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Science between dictatorship and democracy. Swedish and German ethnology in the shadow of nazism and the cold war

  Ingår i Scandia, s. 115-117, 2016.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida

  The Finnish Roma history from Swedish time to the 2000's

  Ingår i Scandia, s. 132-134, 2016.

 • Carlsson, Carl Mikael

  Ståndssamhällets fall speglad i folkräkningsblanketter

  Ingår i Kunskapens tider, 2016.

 • Kostic, Roland

  Ambivalent Peacebuilders?: Exploring Trends and Motivations in Transnational Practices of Bosnians-Herzegovinians in Sweden

  Ingår i Citizens at Heart?, s. 117-136, 2016.

 • Ågren, Maria

  Hur försörjde sig kvinnor och män?: Projektet Genus och arbete och databasen GaW

  Ingår i Släktforskarnas Årsbok, s. 177-192, 2016.

 • Gudehus, Christian

  On the significance of the past for present and future action

  Ingår i Theorizing Social Memories. Concepts and Contexts, s. 84-97, 2016.

 • Englund, Viktor

  Bland förtryckare, välvilliga och alla däremellan: fängelse personalen sedd genom fångarnas ögon

  Ingår i Inspärrad, s. 92-119, 2016.

 • Lindström, Dag

  Houses, households, and workshops in early modern Swedish towns

  Ingår i 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 31st August - 4th September 2016 Vilnius, s. 371-, 2016.

 • Lindström, Dag; Tagesson, Göran

  Ägande, boende och hushåll på Kvarnholmen under 1700-talet

  Ingår i Kalmar mellan dröm och verklighet, s. 202-223, 2016.

 • Lindström, Dag; Göran, Tagesson

  Onkel Adamsgården: Hus och miljö i förändring

  Ingår i Onkel Adam, s. 135-156, 2016.

 • Erika, Sandström

  Kvinnor, män och hundar

  Ingår i Gotland idrottsön., s. 92-103, 2016.

 • Thomasson, Fredrik

  Rosettastenens förste tolkare: Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa

  Bokförlaget Atlantis, 2016.

 • Sjögren, David

  Att göra upp med det förlutna: Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv

  Ingår i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, s. 123-153, 2016.

 • Winton, Patrik

  The political economy of strategic default: Sweden and the international capital markets, 1810-1830

  Ingår i European Review of Economic History, s. 410-428, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Brott och brott: recension av Michael Wolffsohn "Zivilcourage. Wie der Staat seine Bürger im Stich lässt"

  Ingår i Axess, s. 89-91, 2016.

 • Häyrén, Anneli; Sultán Sjöqvist, Madeleine

  Preventing Honour Related Violence by education and dialogue through immigrant NGOs: FATIMA project JUST/2013/DAP/AG/5823

  2016.

  Open access
 • Heuman, Johannes

  Moral reflections and historical research: The Holocaust and French-Jewish historiography, 1945-1950

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 472-494, 2016.

 • Blomqvist, Anders E. B.

  The power of national narratives: The lack of genuine efforts to come to terms with the past in Hungary and Romania, and the role of historians

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 441-471, 2016.

 • Hellsing, My

  Tänka rätt är större?: Om sammanläggningsavhandlingar

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 514-516, 2016.

  Open access
 • Horna, Hernán

  History of corruption in Peru

  Ingår i Hispanic American Historical Review, s. 569-571, 2016.

 • Pettersson, Eva; Lindström, Jonas; Jacobsson, Benny; Fiebranz, Rosemarie

  HistSearch: Implementation and Evaluation of aWeb-based Tool for Automatic Information Extraction from Historical Text

  Ingår i Proceedings of the 3rd HistoInformaticsWorkshop, Krakow, Poland, 11 July 2016, 2016.

  Open access
 • Dulić, Tomislav

  Perpetuating Fear: Insecurity, Costly Signalling and the War in Central Bosnia, 1993

  Ingår i Journal of Genocide Research, s. 463-484, 2016.

 • Sandström, Åke

  The internationalisation of the Baltic market

  Ingår i The Cambridge History of Scandinavia, s. 213-228, 2016.

 • Hessérus, Mattias

  Rätten till privatlivet: och moralen bakom omoralen i svensk press 1920 – 1980

 • Erlandsson, Susanna

  'The Rape of the Netherlands'. How the Dutch lost their neutrality

  2016.

 • Gröndahl, Satu

  Finland visar vägen för romsk integration: Panu Pulma (red.): De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Övers. Leif Pietilä, Camilla Frostell och Sofia Gustafsson. 503 s.

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 40-43, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Vilhelm Scharp: Tyskvän, nationalist och antinazist?

  Ingår i De intellektuellas förräderi?, s. 33-57, 2016.

 • Torstendahl, Rolf

  Atlas of European historiography: The making of a profession 1800-2005

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 265-270, 2016.

 • Heuman, Johannes

  The contested nation: Ethnicity, class, religion and gender in national histories

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 255-260, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Transition aid and creating economic growth: Academic exchange between Sweden and Eastern Europe through the Swedish Institute 1990-2010

  Ingår i Place Branding and Public Diplomacy, s. 124-138, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Public diplomacy and academic mobility in Sweden: The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics, 1938–2010

  Nordic Academic Press, 2016.

 • Winton, Patrik

  The politics of credit: Government borrowing, political regimes and state formation in Sweden, 1760-1830

  2016.

 • Rudberg, Pontus

  Även svenska arkiv kan belysa Förintelsen: Helmut Müssener & Wolfgang Wilhelmus. Stettin, Lublin, Stockholm: Elsa Meyring – Aus dem Leben einer deutschen Nichtarierin im zwanzigsten Jahrhundert

  Ingår i Tidskriften Respons, s. 39-40, 2016.

 • Rudberg, Pontus

  Om det organiserade våldets rättfärdigande och rationalisering

  Ingår i Krig, s. 117-124, 2016.

 • Rudberg, Pontus

  Recension av Coates Ulrichsen, Kristian: The First World War in the Middle East

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 108-110, 2016.

 • Kott, Matthew; Dulić, Tomislav

  Guest Editors’ Note

  Ingår i Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies, s. 1-2, 2016.

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  ”Comics and Satire – Cultural History Records & Cultural Heritage?”: Konferensrapport (Meddelanden)

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 367-369, 2016.

 • Lindberg, Erik; Jacobsson, Benny; Ling, Sofia

  The “Dark Side” of the Ubiquity of Work: Vulnerability and Destitution among the Elderly

  Ingår i Making a Living, Making a, 2016.

 • Östholm, Hanna; Prytz, Cristina

  Less than Ideal?: Making a Living Before and Outside Marriage

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie; Jansson, Karin Hassan; Östman, Ann-Catrin

  Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie; Lindström, Dag; Lindström, Jonas; Mispelaere, Jan et al.

  Working Together

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Jansson, Karin Hassan; Fiebranz, Rosemarie; Östman, Ann-Catrin

  Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie; Lindström, Jonas; Rydén, Göran

  The Diversity of Work

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Ågren, Maria

  Introduction

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Ågren, Maria

  Conclusion

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Ågren, Maria; Ling, Sofia; Pihl, Christopher; Lennersand, Marie et al.

  Marriage and Work: Intertwined Sources of Agency and Authority

  Ingår i Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Swab, släkt

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, häfte 168, 2016.

 • Tjerngren, Beverly

  What Portends the Bell’s Toll?: Social Differences in a Local Parish Made Evident at a Child's Burial

  2016.

 • Tjerngren, Beverly

  “[T]he odor of money surrounds the clergy”: Clergy, Finance, and Influence in 18th-century Sweden

  2016.

 • Fiebranz, Rosemarie

  The verb-oriented method: A new approach to women's work in rural Europe

  2016.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Adelskvinnan och hälsingebonden: två 1700-talsdagböcker bearbetade med hjälp av en historisk forskningsdatabas

  Ingår i Personhistorisk Tidskrift, s. 121-144, 2016.

 • Lindström, Jonas

  Om en snäll man - och om tusentals andra: Mångsyssleri bland jordfattiga i 1600-talets Sverige

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2014, s. 155-169, 2016.

 • Rudberg, Pontus

  Sweden and Jewish Refugees from Nazi Germany, 1933–1939

  Ingår i Bystanders, Rescuers or Perpetrators?, s. 65-76, 2016.

 • Deland, Mats

  Förord

  Ingår i Arkiv, Tidskrift för samhällsanalys, s. 7-13, 2016.

 • Hasselberg, Ylva; Ahlbäck-Öberg, Shirin; Stenlås, Niklas; Bull, Thomas

  Professions under siege

  Ingår i Statsvetenskaplig Tidskrift, 2016.

 • Engström, Alexander

  The will of noble death: Performance in seventeenth century noblewills as a maker of perceived nobility

  2016.

 • Erlandsson, Susanna

  From aloofness to alliance: recasting causes and aims of Dutch security policy, 1942–1948

  2016.

 • Alm, Mikael

  What to Wear: The Moral Ramifications of Sartorial Practices in Early Modern Sweden

  2016.

 • Lučić, Iva

  Im Namen der Nation: Der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen Jugoslawien (1956–1971)

  Open access
 • Winton, Patrik

  Servants of Credit: the Clerical Staff at the National Debt Office in Sweden, 1790–1820

  2016.

 • Hinnemo, Elin

  Inför högsta instans: Samspelet mellan kvinnors handlingsutrymme och rättslig reglering i Justitierevisionen 1760–1860

  Open access
 • Nilsson, Mikael

  Swedish Catholicism and Authoritarian Ideologies: Attitudes to Communism, National Socialism, Fascism, and Authoritarian Conservatism in a Swedish Catholic Journal, 1922–1945

  Ingår i Journal of comparative fascist studies, s. 66-88, 2016.

  Open access
 • Nilsson, Mikael

  The Battle for Hearts and Minds in the High North:: The USIA and American Cold War Propaganda in Sweden, 1952-1969

  Brill Academic Publishers, 2016.

 • Alm, Mikael

  Making a Difference: Sartorial Practices and Social Order in Eighteenth-Century Sweden

  Ingår i Costume - Journal of the Costume Society, s. 42-62, 2016.

 • Johnsson, Theresa

  Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet

  Open access
 • Ludvigsson, David; Ågren, Henrik

  Bryr sig svenska historiker om metodfrågor?

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 64-70, 2016.

 • Lindström, Dag

  Leisure culture, entrepreneurs and urban space: Swedish towns in a european perspective, eighteenth - nineteenth centuries

  Ingår i Leisure cultures in urban Europe, c. 1700 - 1870, s. 140-160, 2016.

 • Dulic, Tomislav

  Danish Waffen-SS units in Yugoslavia: The fighting at Hrastovica and Glina, Autumn 1943

  Ingår i Fra Krig og Fred, s. 63-94, 2016.

 • Ågren, Maria

  Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640—1830, eds. Deborah Simonton and Anne Montenach, Routledge 2013, 271 pp.; Luxury and Gender in European Towns, 1700—1914, eds. Deborah Simonton, Marjo Kaartinen and Anne Montenach, Routledge 2015, 275 pp.

  Ingår i L'Homme, 2016.

 • Ahlbäck Öberg, Shirin; Bull, Thomas; Hasselberg, Ylva; Stenlås, Niklas

  Professions under Siege

  Ingår i Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 93-126, 2016.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Thirty-Two Lashes at Quatre Piquets: Slave Laws and Justice in the Swedish Colony of St. Barthélemy ca. 1800

  Ingår i Ports of Globalization, Places of Creoloization. Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade, s. 280-305, 2016.

 • Nilsson, Mikael

  Hugh Trevor-Roper and the English Editions of Hitler’s Table Talk and Testament

  Ingår i Journal of contemporary history, s. 788-812, 2016.

  Open access
 • Nilsson, Mikael; Wyss, Marco

  The Armed Neutrality Paradox: Sweden and Switzerland in US Cold War Armaments Policy

  Ingår i Journal of contemporary history, s. 335-363, 2016.

  Open access
 • Hellsing, My

  Therese Nordlund Edvinsson: En osynlig företagshistoria

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 359-361, 2015.

 • Hellsing, My

  Laine, Merit (red.): Hedvig Eleonora, den svenska barockens drottning

  Ingår i Populär historia, s. 68 68-68 68, 2015.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida; Montesino, Norma

  Romer i Sverie: ett socialhistoriskt perspektiv

  Ingår i Socialmedicinsk Tidskrift, s. 305-314, 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  Distsipliny i spetsialisty v prakticheskikh professiakh i v issledovatel'skoi deiatel'nosti (ok. 1850-1940 gg.)

  Ingår i Nauki o chalovieke. Istoriia distsiplin, s. 349-372, 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  The Rise and Propagation of Historical Professionalism

  Routledge, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 24-26, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Sekelslutets europeiska huvudstäder: Paris, Wien och S:t Petersburg

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 72-74, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Politik är en oundviklig del av historieskrivning

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Så blev kärlekens stad ett terrornäste

  Ingår i Svenska Dabladet (2015 19/11), 2015.

 • Heuman, Johannes

  Ännu ett moraliskt eldprov för Frankrike

  Ingår i Expressen (24/11 2015), 2015.

 • Heuman, Johannes

  Hotet mot demokratin

  Ingår i Expressen (8/1 2015), 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  Profession stories

  Ingår i Historisk Tidsskrift, s. 652-658, 2015.

 • Borges, Robert

  Amerindian–Maroon interactions in Suriname and the Linguistic consequences

  Ingår i Languages in contact, 2015.

 • Yakpo, Kofi; van den Berg, Margot; Borges, Robert

  On the linguistic consequences of language contact in Suriname: The case of convergence

  Ingår i In and out of Suriname, 2015.

 • Stenlås, Niklas

  The Reform Technocrats: The Strategists of the Swedish Welfare State, 1930-60.

  Ingår i Scientists' Expertise as Performance, s. 135-146, 2015.

 • Stenlås, Niklas

  Rise and Decline of sweden's Military-Industrial Complex

  Ingår i Militärisch-Industrieller Komplex?, s. 239-264, 2015.

 • Simonsson, Olov

  Hur kan vi förstå religiöst våld?

  Ingår i Religion, s. 137-144, 2015.

 • Kubai, Anne

  Being here and there: Migrant communities in Sweden and the conflicts in the Horn of Africa

  Ingår i Africans on the Move, s. 76-90, 2015.

 • Hunt, Margaret R.

  Labors Lost: Women's Work and the Early Modern English Stage

  Ingår i History Workshop Journal, s. 255-261, 2015.

 • Sjöqvist, Madeleine Sultán

  Everyday Lived Islam in Europe

  Ingår i Journal of Contemporary Religion, s. 170-172, 2015.

 • Schult, Tanja

  Raoul Wallenberg on Stage - or at Stake?: Guilt and Shame as Obstacles in the Swedish Commemoration of their Holocaust Hero

  Ingår i History, Memory, Performance, s. 135-152, 2015.

 • Scholz, Michael F.

  "Underrättelsetjänstens tragiska baksida": Recension av Wilhelm Agrell, Fru Petrovas skor: En rysk spiontragedi i 50-talets Australien,Stockholm, Atlantis, 2014, 302 sid

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 167-170, 2015.

 • Rudberg, Pontus

  Friheterna och religionerna

  Ingår i Religion, s. 129-136, 2015.

 • Hunt, Margaret R.

  Social Roles and Individual Identities

  Ingår i The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750, s. 342-366, 2015.

 • Engström, Alexander

  Dance of Death.: Staging and Performing Difference in the Burial Culture in the Age of Greatness. A Case Study of Axel Oxenstierna.

  2015.

 • Engström, Alexander

  Nobility’s funerary culture in 17th century Sweden

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  The Unknown War: Comics as means of propaganda in WW II

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Recension: Bułhak, Władysław & Thomas Wegener Friis (ed.), Need to Know. Eastern and Western Perspectives (Studies in Intelligence and Security Series), University Press of Southern Denmark 2014

  Ingår i Nordisk Østforum (Oslo) Vol 23/3/2015, sid 320-323., s. 320-323, 2015.

 • Scholz, Michael F.

  Stark, oberoende och sexig: Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskriget

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Entertainment or Propaganda. Comic Strips in Sweden during World War II

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Svenskhetspropaganda. Schwedische Comics und die Verteidigung schwedischer Neutralität 1942/43

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Wissensvermittlung – „und nicht so viel Klamauk“ – das MOSAIK von Hannes Hegen zwischen Anpassung und Selbstbehauptung

  2015.

 • Erlandsson, Susanna

  Bakom allians(frihet)en. Om Sverige, Nederländerna och 1948 års säkerhetspolitiska val

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, 2015.

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  The First World War and the German Revolution of 1918–1919 in East German Comics

  Ingår i European comic art, s. 34-60, 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  Profession stories

  Ingår i Historisk Tidsskrift, s. 652-658, 2015.

 • Winton, Patrik

  War, resources and politics: Sweden 1740-1762

  2015.

 • Winton, Patrik

  Nils Erik Forsgård, Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland

  Ingår i Historisk Tidskrift för Finland, 2015.

 • Huss, Leena; Fjellgren, Patricia

  Kalhyggen, språk och bananträd: Ett brevsamtal om arvet från nomadskolan

  Ingår i "När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka", s. 213-221, 2015.

 • Wiklander, Ludvig

  Resandefolket och svensk minoritetspolitik: 1990-talets paradigmskifte

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 622-649, 2015.

 • Winton, Patrik

  Parliamentary Control, Public Discussions and Royal Autonomy: Sweden, 1750-1780

  Ingår i Histoire & Mesure, s. 51-78, 2015.

 • Hellsing, My

  Hedvig Elisabeth Charlotte: Hertiginna vid det gustavianska hovet

  Bokförlaget Atlantis, 2015.

 • Hellsing, My

  Court and Public in Late Eighteenth-Century Stockholm: The Royal Urban Life of Duchess Charlotte, c. 1790

  Ingår i The Court Historian, 2015.

 • Scholz, Michael F.

  Åke Kromnow in Berlin 1948 - oder von den Mühen an historische Quellen zu kommen

  Ingår i Staat - Militär - Gesellschaft, s. 323-340, 2015.

 • Kostic, Roland

  Bosnia and Herzegovina: two decades of diplomatic counterinsurgencies and the struggle for political influence

  2015.

 • Sjögren, David

  Religiös fostran mellan det offentliga och privata: Fristående separatistiska folkskolor i Älvsby församling 1900-1930

  Ingår i Norrlandsfrågan, 2015.

 • Sjögren, David

  Utkastade från lokalsamhället: Staten, kommunerna och mantalsskrivningen av romer under 1950-talet

  Ingår i Historielärarnas förenings årsskrift, s. 99-118, 2015.

 • Sjögren, David; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; Norlin, Björn et al.

  Nordic Journal of Educational History (NJEdH)

  Ingår i Connecting History of Education Scientific Journals as International Tools for a Global World, s. 151-159, 2015.

 • Sjögren, David; Westberg, Johannes

  Norrland och dess utbildningshistoria

  Ingår i Norrlandsfrågan, s. 9-34, 2015.

 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik

  Notes from the editors

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 1-2, 2015.

 • Mispelaere, Jan; Lindström, Jonas

  En plats att leva på: Geografisk rörlighet och social position i det gamla bondesamhället

  Ingår i Scandia, s. 71-97, 2015.

 • Jarstad, Anna; Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin; Höglund, Kristine et al.

  Peace agreements in the 1990s – what are the outcomes 20 years later?

  2015.

  Open access
 • Heuman, Johannes

  The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65

  Johannes Heuman, 2015.

 • Rudberg, Pontus; Skoog, Martin

  Första världskrigets orsaksdebatt: En historigrafisk översikt och diskussion

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 215-234, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Recension av Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok. Johan Buren sukukirja (elektronisk resurs), Genealogiska föreningen, Solna 2014.

  Ingår i Svensk Genealogisk Tidskrift 2014, s. 125-129, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Vem var Anders Olofssons i Bure hustru?

  Ingår i Svensk genealogisk tidskrift 2014, s. 121-124, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Antisemitismens olika ansikten

  Ingår i Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening, s. 12-13, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Judiska arbetarförbundet BUND

  Ingår i Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening, s. 14-15, 2015.

 • Kott, Matthew; Dulić, Tomislav

  Guest Editors’ Note

  Ingår i Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies, s. 101-102, 2015.

  Open access
 • Furuhagen, Björn

  Kampen om lärarutbildningen. Aktörer och paradigm i Sverige - Finland 1946 - 2011.: Presentation och paper Sjätte Nordiska konferenseni Utbildningshistoria Uppsala 20-21 aug 2015

  2015.

 • Furuhagen, Björn

  Reforms of teacher education in Sweden and Finland: Presentation och paper Nordisk konferens iämnesdidaktik, Helsingfor 28-29 maj 2015

  2015.

 • Furuhagen, Björn

  Intervjua era studenter! Ett försök att förstå och fördjupa lärarstudenternas syn på historieämnet och historieundervisningen.: Föredrag/presentation. Konferens i universitetspedagogisk utveckling,Uppsala universitet 14 oktober 2015

  2015.

 • Hall, Elias; Pajur, Astrid

  Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe, Stockholm, 10-12 Oktober 2014

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 567-568, 2015.

 • Ludvigsson, David; Ågren, Henrik

  Workshop on methodological problems of historical science, Linkoping, 19th march 2015

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 569-570, 2015.

 • Deland, Mats

  Tre nittiotalstexter om rasism

  kommunard, 2015.

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  Serieön Gotland

  Ingår i Från Gutabygd, s. 143-164, 2015.

 • Jansson, Karin Hassan

  Haus und Haushalt im frühneuzeitlichen Schweden: Geschichtswissenschaftliche Trends und neue Zugänge

  Ingår i Das Haus in der Geschichte Europas, 2015.

 • Jansson, Karin Hassan

  Genus

  Ingår i Perspektiv på historia, s. 55-74, 2015.

 • Dulić, Tomislav

  Forging Brotherhood and Unity: War Propaganda and Transitional Justice in Yugoslavia

  Ingår i The Utopia of Terror, s. 241-259, 2015.

 • Ågren, Henrik

  Inledning

  Ingår i Perspektiv på historia, s. 7-11, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  The nationalisation of Swedish enlightenment activities abroad: Civil society actors and their impact on state politics

  Ingår i Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries, s. 23-39, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  Varför glömma den hjälp Östeuropa fick?

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Rudberg, Pontus

  The Swedish Jews and the victims of Nazi terror, 1933–1945

  Open access
 • Lindström, Jonas; Mispelaere, Jan

  Vad fick 1600-talets arbetare i lön?

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 432-463, 2015.

  Open access
 • Ågren, Henrik; Ludvigsson, David

  Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), 2015.

 • Pihl, Christopher

  Gender, Labour, and State Formation in Sixteenth-Century Sweden

  Ingår i The Historical Journal, s. 685-710, 2015.

 • Enefalk, Hanna

  Alcohol and Femininity in Sweden c. 1830-1922: An Investigation of the Emergence of Separate Drinking Standards for Men and Women

  Ingår i Substance Use & Misuse, s. 736-746, 2015.

 • Lindström, Dag

  Maids, Noblewomen, Journeymen, State Officials, and Others: Unmarried Adults in Four Swedish Towns, 1750-1855

  Ingår i Single Life in the City 1200-1900, s. 69-92, 2015.

 • Deland, Mats

  Tre artiklar om tomträtten: (och en särskild sorts socialism)

  kommunard, 2015.

  Open access
 • Hall, Bo G.

  From rulers to entertainers: Bernadotte's case and the victory of democracy

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 344-345, 2015.

 • Bergman, Johan

  Strike the art: Votes on cultural and political work during and after the miners' strike in 1969-70

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 361-363, 2015.

 • Hall, Bo G.

  Reforms and revolutions: a brief introduction to the Swedish economic history of the years 1750-2010

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 327-329, 2015.