Historiska institutionen

Johanna Widenberg presenterar sitt arbete Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike

  • Datum: –15.00
  • Plats: Sal Eng1-0062 Thunbergsvägen 3 A (bv)
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium