(A more precise title will follow) UPPSKJUTET

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Eng/22-0025
  • Föreläsare: Jakob Evertsson
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Jakob Evertsson presents his research project on the implementation of 19th-century Swedish public education (folkskola). Seminar in English.