Gender and work: Kvinnor i jordbruk

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22 - 1009
  • Föreläsare: Magnus Bohman (Umeå universitet)
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Magnus Bohman (Umeå universitet) lägger fram en text med rubriken "Hushållningssällskapen, kvinnorna och jordbrukets omvandling. Skåne cirka 1800–1870." Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.