Gender and work: Life on the street

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 2 - 0023
  • Föreläsare: Bob Pierik
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Bob Pierik (University of Amsterdam) presenterar sin forskning under rubriken ”Life on the streets in early modern Amsterdam. From database to dissertation”. Eventuellt textunderlag tillgängliggörs på institutionens internweb, eller rekvireras från Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få den. The seminar will be in English.