Gender and work: Service, help and delegation: what vaguely described work can tell us about labour relations in the past

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Maria Ågren
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Textunderlag tillgängliggörs på institutionens internweb, eller rekvireras från Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få den. The seminar will be in English.

Seminariet sker på zoom: https://uu-se.zoom.us/j/140740647