Caroline Lindroth ventilerar ett avhandlingsavsnitt

Caroline Lindroth ventilerar ett avhandlingsavsnitt om arbete och kön i bergsstaden Sala. Seminar in Swedish.