Gender and work: Life on the street

  • Datum: –12.00
  • Plats: e-seminarium: https://uu-se.zoom.us/j/67088642192
  • Föreläsare: Bob Pierik (doktorand, University of Amsterdam)
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Bob Pierik (doktorand, University of Amsterdam) presenterar sin forskning under rubriken ”Life on the streets in early modern Amsterdam. From database to dissertation”. Textunderlaget tillgängliggörs på institutionens internweb, eller rekvireras från Karin (karin.jansson@hist.uu.se). The seminar will be in English.