Disputation

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala
  • Doktorand: Astrid Pajur
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Margaret Hunt
  • Disputation

Dress Matters: Clothes and Social Order in Tallinn, 1600-1700" presented by Astrid Pajur for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in English. Faculty examiner: Special Supervisor in History Janine Maegraith (University of Vienna)

Zoom.  (Om du inte har dator, finns möglighetet att visa disputationen på ”Big Screen”. Please contact Margaret Hunt for link to zoom.