Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Top Incomes in a Pre-Industrial Society

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64919008951
  • Föreläsare: Martin Andersson, agrarhistoria SLU, och Jakob Molinder, ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet och Lunds universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium

Top Incomes in a Pre-Industrial Society: Sweden and Finland in 1613