Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Svensk folkpension och arbetsoförmögnas försörjning 1913-1936

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64919008951
  • Föreläsare: Helene Castenbrandt, ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium