Francisca Hoyer försvarar sin avhandling Relations of Absence: Germans in the East Indies and Their Families c. 1750-1820

Disputationen kan följas online via Zoom
Kontakta Margaret Hunt (margaret.hunt@hist.uu.se) för att få en zoomlänk och lösenord till disputationen.