Högre seminariet: Atypical Bodies. Dis/Ability in Medieval Sweden 1250-1500

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Christine Ekholst
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Christine Ekholst ventilerar “Atypical Bodies. Dis/Ability in Medieval Sweden 1250-1500” – projektansökan till VR