Högre seminariet: Help, Protection and Justice. The Governor's Office as a Petitioning Agency

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Jezzica Israelsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Jezzica Israelsson ventilerar ett avhandlingsavsnitt med titeln ”Help, Protection and Justice. The Governor's Office as a Petitioning Agency”
Seminariespråk svenska och engelska