Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Kvinnor och Alkohol i Falun under Frihetstiden

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68742520171
  • Föreläsare: Hedvig Widmalm, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium

Kvinnor och Alkohol i Falun under Frihetstiden. Hur kvinnors möjligheter till att försörja sig genom att sälja alkohol påverkades av lagar och förbud, 1718 – 1775