Historiska institutionen

Kursexpedition mottagning måndag till tisdag och torsdag till fredag 9.30-11.30.

E-postadresser till Historiska institutionens

prefekt: prefekt@hist.uu.se
studierektor på grundnivå: studierektor-gu@hist.uu.se
studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma@hist.uu.se
studierektor på forskarnivå: studierektor-fo@hist.uu.se
kursadministration: studera@hist.uu.se
personaladministration: hr@hist.uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress: Box 628, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1526
Fax: 018-471 1528
E-post: info@hist.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

Webmaster: