Senaste publikationer

 • Thomasson, Fredrik

  The Caribbean Scorpion: The Saint Barthélemy Archive and Swedish Colonial Amnesia

  Part of Small Axe, p. 53-66, 2020.

 • Rudberg, Pontus

  Från Malakis rop till Rakels tårar: Stockholms synagoga under de mörka åren 1933–1945

  Part of Jag må bo mitt ibland dem, p. 79-94, 2020.

 • Svedang, Henrik; Thunell, Viktor; Pålsson, Ale; Wikstrom, Sofia A. et al.

  Compensatory Feeding in Eastern Baltic Cod (Gadus morhua): Recent Shifts in Otolith Growth and Nitrogen Content Suggest Unprecedented Metabolic Changes

  Part of Frontiers in Marine Science, 2020.

 • Evertsson, Jakob

  Skolans nedgång i Sverige under 1500-talet

  Part of Vägval i skolans historia, p. 1-7, 2020.

  Open access
 • Evertsson, Jakob

  Adrian Gray, European school inspection and evaluation: history and principles

  Part of History of Education, p. 1-3, 2020.

 • Dogan, Recep

  Can Honor Killings Be Explained With the Concept of Social Death?: Reinterpreting Social Psychological Evidence

  Part of Homicide Studies, p. 127-150, 2020.

 • Ackermann-Boström, Constanze

  A multilingual soul

  Part of Multilingual is normal, 2020.

 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  Economic Growth and the Development of Real Wages: Swedish Construction Workers’ Wages in Comparative Perspective, 1831–1900

  Part of Journal of Economic History, p. 813-852, 2020.

  Open access
 • Lindström, Dag; Kivivuori, Janne; Lehti, Martti; RAutelin, Mona et al.

  Time cycles of homicide in the early modern Nordic area

  Part of Nordic Journal of Criminolgy, 2020.

 • Heuman, Johannes; Rudberg, Pontus

  Holocaust Memory in Sweden: A Re-evaluation

  Part of Early Holocaust Memory in Sweden, 2020.

 • Johnsson, Theresa

  Mullvadar och matematik: Klasskamp i 1830-talets Västerås

  Part of Arbetarhistoria, p. 94-101, 2020.

 • Johnsson, Theresa

  De resande och rösträtten

  Part of Demokrati100.se, 2020.

 • Lindström, Jonas; Jacobsson, Benny

  Räkenskaper

  Part of Fantastiska verb, p. 97-116, 2020.

 • Lindström, Jonas

  Den sista vilan: Klass, historiematerialism och ojämlikhet på en kyrkogård

  Part of Arbetarhistoria, p. 70-77, 2020.

 • Heuman, Johannes; Rudberg, Pontus

  Holocaust Memory in Sweden: A Re-evaluation

  Part of Early Holocaust Memory in Sweden, 2020.

 • Evertsson, Jakob

  Skolans nedgång i Sverige under 1500-talet

  Part of Vägval i skolans historia, p. 1-7, 2020.

  Open access
 • Lindström, Jonas

  Varför fånga verb?: En fråga om validitet

  Part of Fantastiska verb, p. 9-26, 2020.

 • Lindström, Jonas; Kardell, Örjan; Tengroth Ulväng, Marie

  Platsen, tiden, människorna

  Part of Fantastiska verb, p. 27-45, 2020.

 • Pihl, Christopher

  För att bygga, brygga och begrava.: Kreditmarknaden i 1600-talets Stockholm och Riksens ständers banks utlåningsverksamhet (To build, to brew and to bury: The credit market in Stockholm and the lending business of the Bank of the Estates of the Realm)

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 189-221, 2020.

 • Dulić, Tomislav; Miljan, Goran

  The Ustašas and Fascism : “Abolitionism,” Revolution, and Ideology (1929–42)

  Part of Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, p. 281-309, 2020.

 • Torstendahl, Rolf

  Den historiografiska revolutionen 1960–1990. Genmäle till Marja Jalava

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 144-145, 2020.

 • Hennessey, John; Fur, Gunlög

  Svensk kolonialism, Sverige och kolonialism eller svenskar och kolonialism?

  Part of Historisk Tidskrift (S), 2020.

 • Almbjär, Martin

  Not a nine-to-five kind of job: The function and influence of the secretary of the peasant estate in the Swedish Riksdag in the Age of Liberty 1720-1772

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 3-30, 2020.

 • Pajur, Astrid

  Dress Matters: Clothes and Social Order in Tallinn, 1600-1700

  Open access
 • Lindström, Dag

  Families and Households, Tenants and Lodgers: Cohabitation in an Early Modern Swedish Town, Linkoping 1750-1800

  Part of Journal of Family History, p. 228-249, 2020.

 • Lindström, Dag

  Neddragningar inom Riksarkivet hotar forskning och högre utbildning

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 258-265, 2020.

 • Gordon, Michelle

  Prospects for a Bewältigung of Extreme Violence in Britain's Imperial Past

  Part of Modern Languages Open, p. 1-17, 2020.

  Open access
 • Gordon, Michelle

  Extreme Violence and the 'British Way': Colonial Warfare in Perak, Sierra Leone and Sudan

  Bloomsbury Academic, 2020.

 • Dulić, Tomislav; Miljan, Goran

  The Ustašas and Fascism: “Abolitionism,” Revolution, and Ideology (1929–42)

  p. 281-309 2020.

 • Evertsson, Jakob

  Den långsamma reformationen: fyra exempel från Uppsala ärkestift

  Part of Uppsala stiftshistoriska sällskaps årsskrift nr 2 2019, p. 5-18, 2020.

  Open access
 • Miljan, Goran; Mihaljević, Josip

  Was Tito's Yugoslavia not Totalitarian?

  Part of Istorija 20 veka, p. 223-248, 2020.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Moors in the Caribbean, Sámi in the Seraglio: Swedish Theatre and Slavery Around 1800

  Part of Modern Languages Open (MLO), p. 1-19, 2020.

  Open access
 • Ågren, Maria

  Service, help and delegation: Labor relations in the past

  Part of Beyond Slavery and Freedom, 2020.

 • Ågren, Maria

  Min väg som forskare

  Part of Forskarliv, 2020.

 • Ågren, Maria

  Fantastiska verb och hur man kan använda dem

  Part of Fantastiska verb, 2020.

 • Ågren, Maria

  Lower State Servants and Home Office Work

  Part of The Routledge history of the Domestic Sphere in Europe 16th to 19th century, 2020.

 • Hennessey, John L.

  A Colonial Trans-Pacific Partnership: William Smith Clark, David Pearce Penhallow and Japanese Settler Colonialism in Hokkaido

  Part of Settler Colonial Studies, p. 54-73, 2020.

  Open access
 • Ågren, Maria

  The Family Economy

  Part of A Cultural History of Marriage, p. 75-86, 2020.

 • Thomasson, Fredrik

  Révoltes et résistances dans la Caraïbe scandinave

  Part of Revue du Philanthrope, p. 125-143, 2020.

  Open access
 • Lööw, Heléne

  ”Från den ”sionistiska ockupations regimen” till ”judisk makt”  – antisemitismen inom Nordiska motståndsrörelsen”

  Part of Socialvetenskaplig tidskrift, 2019.

 • Gröndahl, Satu

  Minoritetslitteraturers utveckling -: från marginalisering till egenmakt?

  Part of Svensklärarföreningens årsskrift, p. 95-112, 2019.

 • Hunt, Margaret R.

  [Review of:] Carol Gold: Women in Business in Early Modern Copenhagen, 1740-1835

  Part of American Historical Review, p. 1983-1984, 2019.

 • Evertsson, Jakob

  Anssi Ollilainen, Bo Giertz om prästämbetet : uppdragets teologi. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2018.

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 285-287, 2019.

  Open access
 • Ney, Agneta

  Vikingatidens runornamentik som historisk källa

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 751-757, 2019.

 • Gröndahl, Satu

  Domokos, Johanna. 2018. Endangered Literature: Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerability. Budapest: Károli Books. 195 ss.

  Part of Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, p. 66-68, 2019.

 • Gröndahl, Satu; Grönstrand, Heidi

  Editors' Note

  Part of Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, p. 7-11, 2019.

 • Gröndahl, Satu

  Fjäll i förvandling: Sydsamiska röster under hundra år

  Part of Acta Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar, p. 47-63, 2019.

 • Miljan, Goran

  The Ustasha Youth and the Aryanization of Jewish Property in the Independent State of Croatia, 1941-1945

  Part of European Holocaust Studies, p. 113-132, 2019.

 • Thomasson, Fredrik

  Henry Smeathman, the Flycatcher: Natural History, Slavery, and Empire in the Late Eighteenth Century

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 816-818, 2019.

 • Ågren, Maria

  Mary Elizabeth Ailes, Courage and Grief: Women and Sweden's Thirty Years' War (2018)

  Part of Michigan War Studies Review, 2019.

 • Furuhagen, Björn

  På spaning efter den goda lärarutbildningen i Sverige och Finland

  Part of vägval i skolans historia, 2019.

 • Isacson, Maths

  Yrken i historien och samtiden

  Part of Vi drack vårt kaffe på toaletten, p. 122-128, 2019.

 • Isacson, Maths

  Humanization of Work in Scandinavia, 1960-1990: Strategies Against Problems of the Modern Industrial Work

  Part of "Humanisierung der Arbeit", p. 305-328, 2019.

 • Ågren, Henrik

  "Gustav Vasa and the Erikmas in Uppsala: A question of the source for political symbolic value"

  Part of Life and cult of Cnut the Holy, p. 186-198, 2019.

 • Ericsson, Peter; Winton, Patrik

  Les politics de crédit et des défaut: Les finances publique et les révolutions suedoises de 1719 et de 1809

  Part of Les crises de la dette publique XVIIIe - XXI siècle, p. 141-161, 2019.

 • Dulić, Tomislav

  Among the Hyperboreans: Yugoslav prisoners in Norway 1942-1945

  Part of Forced Labour in Serbia, p. 118-139, 2019.

  Open access
 • Nilsson, Mikael

  Constructing a Pseudo-Hitler?: The question of the authenticity of Hitlers politisches Testament

  Part of European Review of History, p. 871-891, 2019.

  Open access
 • Ekholst, Christine; Bagerius, Henric

  For Better or For Worse:: Royal Marital Sexuality as Political Critique in Late Medieval Europe

  Part of The Routledge History of Monarchy, 2019.

 • Thomasson, Fredrik

  Slave stories: law, representation, and gender in the Danish West Indies

  Part of Slavery & Abolition, p. 414-415, 2019.

 • Ericsson, Johan

  Mål och medel: Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  Open access
 • Rudberg, Pontus

  The Swedish Jews and the Holocaust

  Routledge, 2019.

 • Porter, Jim Wynter

  Guidance counseling in the mid-twentieth century United States:: Measurement, grouping, and the making of the intelligent self

  Part of History of Science, 2019.

  Open access
 • Englund, Viktor

  Fångsamhället som inte skulle finnas: Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890–1920

  Open access
 • Sandström, Åke

  The early mass tourism of Gotland, Martha’s Vineyard, and Rügen

  Part of Konflikt und Kooperation: Die Ostsee als Handlungs- und Kulturraum / [ed] Martin Göllnitz, Nils Abraham, Thomas Wegener Friis, Helmut Müller-Enbergs, Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2019, 2019.

 • Erlandsson, Susanna; Nauman, Sari

  Tillit som verktyg för diakrona jämförelser av diplomati: Repliker, slutsatser och nya frågor

  Part of Tillit och diplomati, 2019.

 • Erlandsson, Susanna; Nauman, Sari

  Tillit och diplomati: Ett forskningsuppslag

  Part of Tillit och diplomati, 2019.

 • Erlandsson, Susanna; Nauman, Sari

  Trovärdiga möten: När bönderna mötte ryssen och van Kleffens mötte Churchill

  Part of Tillit och diplomati, 2019.

 • Ericsson, Peter; Winton, Patrik

  The Rise and Fall of a New Credit System: Transnational Financial Experiments and Domestic Power Struggles in Sweden,1710–1720

  Part of Boom, Bust and Beyond, p. 23-44, 2019.

 • Englund, Josefin

  Orden som ska fånga kärleken

  Part of Språktidningen, 2019.

 • Guthrey, Holly L.

  Microlevel Security after Armed Conflict: A New Framework for Analyzing Risks and Benefits of Peacebuilding Processes

  Part of International Studies Review, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 121-122-, 2019.

 • Pihl, Christopher

  'Learning to bring dead capital to life': the Riksens Ständers Bank and the credit market in seventeenth-century Sweden

  Part of Continuity and Change, p. 209-230, 2019.

 • Engström, Alexander

  Olikhetens praktiker: Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680

  Open access
 • Kostić, Roland

  The distinction of peace: a social analysis of peacebuilding

  Part of Peacebuilding, p. 123-125, 2019.

 • Torstendahl, Rolf

  Individuals, State, and Society: Western Europe from 1800 to the present : An Overview

  Part of DIALOG SO VREMENEM-DIALOGUE WITH TIME, p. 34 34-40 40, 2019.

 • Alm, Mikael; Harvey, Karen

  'Language and Social History in the Long Eighteenth Century'

  Part of Powers of Description, 2019.

 • Åhlman, Christoffer

  Mötet med det skrivna ordet: Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Open access
 • Furuhagen, Björn

  The Ideal Teacher. Orientations of Teaacher Educations in Sweden and Finland after second world war.

  Part of History of Education, p. 784-805, 2019.

  Open access
 • Hennessey, John L.

  Placing Empire: Travel and the Social Imagination in Imperial Japan

  Part of Journal of Tourism History, p. 213-215, 2019.

 • Gordon, Michelle

  Viewing Violence in the British Empire: Images of Atrocity from the Battle of Omdurman, 1898

  Part of Journal of Perpetrator Research, p. 65 65-100 100, 2019.

  Open access
 • Hennessey, John

  Cosmopolitan Colonialists?: American Authors and the Inter-Imperial Exchange of Ideas

  2019.

 • Hennessey, John

  Imperial Ardor or Apathy?: A Comparative International Historiography of Popular Imperialism

  Part of History Compass, 2019.

 • Hellsing, My

  Müller, Leos: Sveriges första globala århundrade - en 1700-talshistoria

  Part of Populär Historia, p. 69 69-69 69, 2019.

 • Hellsing, My

  Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist, Lena Sohl: Eliter i Sverige, Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass

  Part of Tidskriften Respons, 2019.

 • Ionescu, Stefan Cristian

  Theorists of Economic Nationalism in 1930s-1940s Romania

  Part of Nationalities Papers, p. 264-279, 2019.

 • Edgren, Henrik

  "Det dyrbaraste av försvars- och anfallsmedel": En översiktlig studie om etablerandet av 1700-talets svenska skärgårdsflotta

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 29-51, 2019.

  Open access
 • Hellsing, My

  Tillit inom hovpolitiken: Exempel från den franska beskickningen i Stockholm 1783–1789

  Part of Tillit och diplomati, p. 81-96, 2019.

 • Hall, Bo G

  Hans Järta: En biografi

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 154-156, 2019.

 • Winton, Patrik

  Cameralism in practice: State administration and economy in early modern Europe

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 142-144, 2019.

 • Ågren, Henrik

  Från kategorisering till exkludering: Förändringar i titulerandets funktioner under 1700-talet

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 3-33, 2019.

 • Evertsson, Jakob

  Gustav Vasa och skolans avfolkning: undervisningens roll i förhandling om traditionell religion under tidig reformationstid i Sverige

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 33-52, 2019.

  Open access
 • Dag, Blanck; Hjorthén, Adam

  Svensk-amerikanska relationer: Om förnyelsen av ett forskningsfält

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 86-95, 2019.

 • Simonsson, Olov

  God Rests in Rwanda: The Role of Religion in the 1994 Genocide in Rwanda

  Open access
 • Rudberg, Pontus

  Recension av The Cosmopolitans av Per Hollander

  Part of Judisk Krönika, p. 63 63-, 2019.

 • Hennessey, John

  Anomalous Aryans?: Western Scientific Racism and the Ainu as a "Lost White Race," 1868-1941

  2019.

 • Ågren, Maria; Widmalm, Sven

  Att mäta impact kan leda till sänkt kvalitet

  Part of Curie, 2019.

  Open access
 • Almbjär, Martin

  The problem with early-modern petitions: Safety valve or powder keg?

  Part of European Review of History, p. 1013-1039, 2019.

  Open access
 • Hennessey, John

  By Jingo!: Methods for Researching Popular Imperialism

  Part of History Compass, 2019.

 • Winton, Patrik

  Cameralism in practice: State administration and economy in early modern Europe

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 142-144, 2019.

 • Lindström, Jonas

  Servants in rural Europe 1400-1900

  Part of Economic history review, p. 415-416, 2019.

 • Hennessey, John L.

  Assimilation, Association and French Advice to Japan on how to Rule Taiwan

  Part of French Colonial History, p. 101-127, 2019.

 • Erlandsson, Susanna

  Off the record: Margaret van Kleffens and the gendered history of Dutch World War II diplomacy

  Part of International feminist journal of politics, p. 29-46, 2019.

  Open access
 • Lindström, Jonas

  Labouring poor in early modern Sweden?: Crofters and lodgers in Västmanland in the 17th century

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 403-429, 2019.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Gustavia Free Press?: Handwritten and Printed Newspapers in the Swedish Colony Saint Barthélemy

  Part of Handwritten Newspapers, p. 60-77, 2019.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Knowledge, Silence and Denial: the late 18th century debate on Slavery and Colonialism in Sweden

  Part of The Moment is Now, 2019.

  Open access
 • Dulić, Tomislav

  Kod Hiperborejaca: Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj 1942–45

  Part of Prinudni rad u Srbiji, p. 116-137, 2018.

 • Berglund, Louise

  Att bygga en dynasti

  Part of Kröningsåret 1818, p. 103-108, 2018.

 • Kardell, Örjan

  Kvinnligt och manligt i det gamla bondesamhället

  Part of Skogshistoriska Tidender, p. 10 10-11 11, 2018.

 • Gröndahl, Satu

  ‘The Minoritarian Condition’: Studies in Finnish and Swedish Literatures after World War II

  Part of Migrants and Literature in Finland and Sweden, p. 11-36, 2018.

  Open access
 • Gröndahl, Satu

  Sweden-Finnish Literature: Generational and Cultural Changes

  Part of Migrants and Literature in Finland and Sweden, p. 37-57, 2018.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Sweden and Haiti, 1791–1825: Revolutionary Reporting, Trade, and the Fall of Henry Christophe

  Part of Journal of Haitian Studies, p. 4 4-35 35, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Hedvig Ulrika De la Gardie: hovdam

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Magdalena Rudenschöld: grevinna, hovdam, politisk konspiratör

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Sofia Albertina: prinsessa

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Sophie von Fersen: Hovdam

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Hedvig Elisabeth Charlotta: drottning

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Hellsing, My

  Politiskt sällskapsliv i Stockholm 1770-1800

  Part of Eneveldet før undergangen, p. 412-439, 2018.

 • Hellsing, My; Bellamy, Charlotte

  Ma chère amie, billets de la duchesse Charlotte de Sudermanie à Sophie de Fersen: Incursion inédite en Suède gustavienne

  Editions Mercure de France, 2018.

 • Ågren, Henrik

  Varierande titulatur: En jämförelse av titlar och social stratifiering i tre källtyper under svenskt 1730-tal

  Part of Sjuttonhundratal, 2018.

 • Porter, Jim Wynter

  The Entanglement of Racism and Individualism: The US National Defense Education Act of 1958 and the Individualization of "Intelligence" and Educational Policy

  Part of Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, p. 3-17, 2018.

  Open access
 • Miljan, Goran; Šute, Ivica

  Revolucionari i ubojice: Iz povijesti hrvatske nacionalističke emigracije

  Srednja Europa, 2018.

 • Thomasson, Fredrik

  Slave Stories: Law, Representation, and Gender in the Danish West Indies

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 743-745, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Pretend wars: Notions of war, masculinity and history in 200 years of wargames

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 724-730, 2018.

 • Ringarp, Johanna

  En skola för alla?: Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 4-15, 2018.

 • Hellman, Lisa

  This House Is Not a Home: European Everyday Life in Canton and Macao 1730–1830

  Brill Academic Publishers, 2018.

 • Hellman, Lisa

  European Perspectives: Scandinavia

  Part of Corporations as Protagonists in Global History 1500–1750, p. 279-289, 2018.

  Open access
 • Hellman, Lisa

  Men You Can Trust?: Intercultural trust and masculinity in the eyes of Swedes in eighteenth-century Canton

  Part of Facing otherness in early modern Sweden, 2018.

 • Lindström, Dag

  Book Review: Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850

  Part of Early Modern Women-An Interdisciplinary Journal, p. 176 176-179 179, 2018.

 • Lindström, Dag

  Bachelors and the widowers in the world of guilds: Swedish towns in the 18th century

  2018.

 • Ågren, Maria

  Interview

  2018.

 • Torstendahl, Rolf

  Explaining Evidence and the Revolution in Historiography from the Nineteen-Sixties to Nineteen-Ninety

  Part of Storia della Storiografia, p. 71-87, 2018.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Oväsendet på Kvarnberg 1767: Berättelsen om en hushållsordning

  Part of Uppland: årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, p. 76 76-102 102, 2018.

 • Holmén, Janne

  Demokraatinen koulu: Yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta 1960–2020

  Part of Kansanvallan polkuja, p. 287-330, 2018.

 • Sjögren, David

  Kärleksfullt tilltal, kvarsittning eller kroppsaga: En modellgenererande undersökning om korrektionsmedel i 1800-talets folkskolereglementen

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 37-66, 2018.

  Open access
 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik; Anna, Larsson

  Notes from the editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 1-2, 2018.

 • Ågren, Henrik

  [recension av:] Fredrik Bertilsson: Frihetstida policyskapande. Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766.

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 115-119, 2018.

 • Andersson, Lars M

  En orättvis betraktelse

  Part of Nyhetsbrev. Svenska kommittén mot antisemitism Juni 2018, p. 6 6-7 7, 2018.

 • Andersson, Lars M

  Sverker Oredsson in memoriam

  Part of Nyhersbrev. Svenska kommittén mot antisemitism. Juni 2018, p. 15 15-15 15, 2018.

 • Pihl, Christopher

  En fristad i en stormig värld: Anna Andersdotter på Eskilstuna gård.

  Part of Eskilstuna -, p. 106-135, 2018.

 • Hunt, Margaret

  Women and Money:: Credit, Debt, and Status in the Eighteenth-century London Court of Exchequer

  Part of Women and Credit in Pre-industrial Europe, p. 281-299, 2018.

 • Florén, Anders; Ågren, Henrik; Erlandsson, Susanna

  Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställnigssätt

  Studentlitteratur AB, 2018.

 • Ågren, Maria

  Efterord

  Part of Kvinnors flit och slit, p. 149-159, 2018.

 • Hall, Bo G

  Max Engman, Språkfrågan

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 371-375, 2018.

 • Hall, Bo G

  Henrik Meinander, Nationalstaten

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 371-375, 2018.

 • Rydén, Göran

  Recension av Anita Wiklund Norli, Gud velsigne mit høye og Naadige herschab, som mig haver forundt arbeyde: Sosiale og kulturelle forhold bland arbeider ved Fritzøe jernverk i perioden 1690–1790, avhandling for graden philosophiae doctor (Oslo: Institutt for arkeologi, konservering og historie, 2017)

  Part of Sjuttonhundratal, 2018.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Tidiga judar i Stockholm

  Part of Gravstenar berättar, p. 113-143, 2018.

 • Carlsson, Carl Henrik

  From Suwałki to Sweden:: Jewish Migration and Integration, 1850–1920

  Part of Avotaynu. The International Review of Jewish Genealogy, p. 33 33-37 37, 2018.

 • Hunt, Margaret R.

  Relations of Domination and Subordination in Early Modern Europe and the Middle East

  Part of Gender and History, p. 366-376, 2018.

 • Ågren, Henrik

  Trovärdighet, tillit och kontroll inom tidigmodern svensk edskultur

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 313-319, 2018.

 • Schulz, Philipp

  Displacement from gendered personhood: sexual violence and masculinities in northern Uganda

  Part of International Affairs, p. 1101-+, 2018.

 • Thompson, Christopher

  Norges Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  "mehr durch Analogie als direkt zu wirken suchen"- Die Revolution 1918/19 im Spiegel der DDR-Comics

  2018.

 • Almbjär, Martin

  Review of: The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe's History

  Part of Scandia, p. 112-114, 2018.

 • Pihl, Christopher; Winton, Patrik

  Några ytterligare reflektioner kring ett 350-årsjubileum

  Part of Ekonomisk Debatt, p. 58-61, 2018.

  Open access
 • Guthrey, Holly L.; Brounéus, Karen

  The Challenge of Reconciling Tradition with Truth and Reconciliation Commission Processes: The Case of Solomon Islands

  Part of Understanding Quality Peace, 2018.

 • Winton, Patrik

  War, Resources and Morality: Sweden 1740-1770

  Part of The War Within, p. 229-256, 2018.

 • Gröndahl, Satu

  Emansipaatiota vai etnifiointia?: Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa.

  Part of Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, p. 106-113, 2018.

 • Englund, Viktor

  Kamp för bättre villkor: Vaktkonstaplar och vaktfruar fängelsernas fotfolk

  Part of Socialpolitik, 2018.

 • Heuman, Johannes

  « Comme les Juifs sous l’Occupation »: La mémoire de la Shoah dans la lutte antiraciste en France, 1944-1967

  Part of Archives Juives, p. 39 39-58 58, 2018.

 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  A Workers’ Revolution in Sweden?: Exploring Economic Growth and Distributional Change with Detailed Data on Construction Workers’ Wages, 1831–1900

  2018.

  Open access
 • Pihl, Christopher; Winton, Patrik

  Några reflektioner kring ett 350-årsjubileum

  Part of Ekonomisk Debatt, p. 57-61, 2018.

  Open access
 • Nordström, Katarina

  Trängsel i välfärdsstaten: Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  ”Regional identitet som politisk fråga – Gotlandsturism och varumärkesutveckling fram till andra världskriget”

  Part of Turismhistoria i Norden, p. 143-156, 2018.

  Open access
 • Lindström, Dag

  Work, households and strategies of survival: Gender division of labour in guild organized trades in Sweden, 1650 - 1800

  Part of Urban variation, p. 413-430, 2018.

 • Erika, Sandström

  Gotländsk offentlighet om turism och turister 1960-1972

  Part of Turismhistoria i Norden, p. 187-196, 2018.

  Open access
 • Jansson, Karin Hassan; Lindström, Jonas

  Horet i Hälsta:: en sann historia från 1600-talet

  Natur och kultur, 2018.

 • Hellman, Lisa

  The life and loves of Michael Grubb: A Swedish trader in 18th-century Canton and Macao

  Part of The Private Side of the Canton trade 1700–1842, 2018.

 • Hellman, Lisa

  Men You Can Trust?: Intercultural trust and masculinity in the eyes of Swedes in eighteenth-century Canton’

  Part of Encountering the other, 2018.

 • Johansson, Gustaf

  När man skär i nuet faller framtiden ut: Den globala krisens bildvärld i Sverige under 1970-talet

  Open access
 • Lilja, Fredrik

  Andreas Karlsson, Sydafrikas historia

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 152-154, 2018.

 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  A Crisis Misunderstood: The Political Economy of the Government Debt Market in Sweden, 1715-1720

  2018.

 • Thomasson, Fredrik

  Den karibiska skorpionen. Om digitaliseringen av det svenska Saint Barthélemyarkivet i Aix-en-Provence: The Caribbean Scorpio. About the digitization of the Swedish Saint Barthelemy archive in Aix-en-Provence

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 78-90, 2018.

  Open access
 • Englund, Josefin

  Som folk är mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980

  Open access
 • Englund, Viktor

  Kvinnor bakom galler

  Part of Populär historia, p. 28 28-37 37, 2018.

 • Alm, Mikael; Schildt, Maria

  I segerns larm: Ljudlandskapet kring 1701 års troféparad

  Part of Minnet av Narva, p. 79-103, 2018.

 • Scholz, Michael F.

  ”Stark, oberoende och sexig” -: Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskrige

  Part of Gender, history, futures: report from the XI Nordic Women's and gender history conference, Stockholm, Sweden, August 19–21 2015, p. 157-166, 2018.

 • Lilja, Fredrik

  Inside the Enclosed Farm: Farmers, Shepherds, and the Introduction of New Technology in Cape Wool Farming, 1865-1950

  Part of International Review of Social History, p. 63-89, 2018.

 • Winton, Patrik

  Money and political regimes in Sweden, 1700-1850

  2018.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Bildrik populärvetenskap om dansk-judisk historia: Review of Cecilie Felicia Stokholm Banke et al, En indvandringshistorie. Jøder i Danmark 400 år. English version: A Story of Immigration. Four Hundred Years of Jews in Denmark, trans. Virginia Laursen and Fran Hopenwasser.

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 79-82, 2018.

  Open access
 • Dulic, Tomislav

  The patterns of violence in Bosnia and Herzegovina: Security, geography and the killing of civilians during the war of the 1990s

  Part of Political Geography, p. 148-158, 2018.

 • Miljan, Goran

  Croatia and the Rise of Fascism: the Youth Movement and the Ustasha During WWII

  I.B. Tauris, 2018.

 • Winton, Patrik

  Mobilizing transnational military supplies during the Swedish campaign against Russia, 1741–1743

  2018.

 • Englund, Viktor

  Sprängaren fick en tuff tid på Långholmen

  Part of Omkrim, 2018.

 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  Politics of Credit: The Market for Government Debt in Sweden, 1715-60

  2018.

  Open access
 • Ågren, Maria; Lavelle, Thomas

  Translingual Pedagogy and Anglophone Writing Instruction in a Swedish Department of History

  Part of Translingual Dispositions, 2018.

 • Ågren, Maria

  Making Her Turn Around: the Verb-Oriented Method, the Two-Supporter Model, and the Focus on Practice

  Part of Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal, p. 144-152, 2018.

 • Winberg, Ola

  Den statskloka resan: Adelns peregrinationer 1610–1680

  Open access
 • Erlandsson, Susanna

  Rethinking small state security: Dutch alignment in the 1940s compared to Swedish neutrality

  Part of Shaping the International Relations of the Netherlands, 1815–2000, p. 117-139, 2018.

 • Sandström, Erika

  Han, hon och hunden: Feminiseringen av svensk hundsport 1918-2017

  Uppsala universitet, 2018.

  Open access
 • Sandström, Åke

  The change of commercial dependency and the formation of Sweden as a great power.

  Part of Reformatio Baltica, 2018.

 • Thomasson, Fredrik

  Tryckort Gustavia – nya svenska karibiska tidningar och slaveri 1804–1828

  Part of Biblis, 2018.

  Open access
 • Doğan, Recep

  Do Women Really Kill for Honor?: Conceptualizing Women’s Involvement in Honor Killings.

  Part of Deviant behavior, p. 1247-1266, 2018.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida; Montesino, Norma

  Public Health Categories in the Making of Citizenship: The Case of Refugees and Roma in Sweden

  Part of Conceptualising Public Health, 2018.

 • Holmén, Janne

  Changing Mental Maps of the Baltic Sea and Mediterranean Regions

  Part of Journal of Cultural Geography, p. 230-250, 2018.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Entre rêves coloniaux et réalités politiques : La Guadeloupe suédoise 1813–1814 et sa suite

  Part of Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, p. 105 105-122 122, 2018.

  Open access
 • Ågren, Maria

  Providing Security For Others: Swedish women in early modern credit networks

  Part of Women and Credit in Pre-Industrial Europe, 2018.

 • Ågren, Maria

  The Complexities of Work: Analyzing men’s and women’s work in the earlymodern world with the verb-oriented method

  Part of What Is Work?, p. 226-242, 2018.

 • Ågren, Maria

  The state as master: gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780

  Manchester University Press, 2017.

 • Miljan, Goran; Borovečki, Zrinka

  Sport in den totalitären Regimen: Idee, Identität und Zwang –: Fallstudie Kroatien

  Part of Mogersdorf : Geschichte der Körperkultur und des Sports im pannonischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, p. 113-136-, 2017.

 • Kardell, Örjan

  Geten som skogens fiende

  Part of Geten i Sverige, p. 105-122, 2017.

  Open access
 • Hellsing, My

  ’We had a row on the politics of the day': Gender & Political Sociability of the Elites in Stockholm, c. 1770–1800

  Part of Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience, p. 195-208, 2017.

 • Hellsing, My

  Comptes et consommation de la duchesse Charlotte de Sudermanie, 1774-1818

  Part of Annales de l'est, p. 145-164, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Cartoons capture the interests of historians

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 260-268, 2017.

 • Åkerlund, Andreas

  Letters to Hugo Gering and Eugen Mogk

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 332-334, 2017.

 • Evertsson, Jakob

  Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: religiöst historiebruk hos Anders Svedberg

  Part of Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift, p. 266 266-268 268, 2017.

 • Martin, Benjamin George

  Alessio Ponzio. Shaping the New Man: Youth Training Regimes in Fascist Italy and Nazi Germany

  Part of American Historical Review, p. 1700-1701, 2017.

 • Hall, Bo G

  Peace with Norway: Workers' Movement and Union resolution with Norway 1905

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 158-160, 2017.

 • Erlandsson, Susanna

  Neutralitet, allians eller något annat?: Sveriges och Nederländernas säkerhetspolitiska val 1942–1948

  Part of Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala, p. 105 105-110 110, 2017.

 • Miljan, Goran

  Review of: Transformations of populism in Europe and the Americas: history and recent tendencies

  Part of European Review of History, p. 1013-1014, 2017.

 • Huss, Leena

  Researching language loss and revitalization

  Part of Research methods in language and education, p. 99-111, 2017.

 • Huss, Leena

  Den nationella minoritetspolitiken ur ett revitaliseringsperspektiv

  Part of Multiethnica, p. 28-32, 2017.

 • Winton, Patrik

  The Globalizing Swedish State: Loans, Exchange Rates and International Merchant Networks Around 1770

  Part of Scandia, p. 65-99, 2017.

 • Hodacs, Hanna

  Cheap and Cheerful: Chinese Silks in Scandinavia, 1731-1761

  Part of Eighteenth-century studies, p. 23-44, 2017.

 • Lönngren, Ann-Sofie; Areskoug, Linn; Eriksson, Madeleine; Gullette, Christian et al.

  Power, Myths, Materiality: A Multilingual Reflection over the Conditions for Knowledge Production in Times of Political Turbulence

  Part of Lambda Nordica, p. 93-126, 2017.

  Open access
 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  The market for government debt in Sweden, 1720–1760

  2017.

 • Winton, Patrik

  Den globaliserande svenska staten: Lån, kursoperationer och internationella handelsnätverk runt 1770

  Part of Scandia, p. 65-99, 2017.

 • Müssener, Helmut

  Schwedisch-deutsch-jüdische Beziehungen.: Bestandsaufnahme und Deesideratenkatalog.

  Part of Deutschsprachig jüdische Emigration nach Schweden, p. 1-22, 2017.

 • Berglund, Louise

  Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300-1500

  Part of Scandia, p. 146-148, 2017.

 • Byström, Mikael; Frohnert, Pär

  Invandringens historia: Från "folkhemmet" till dagens Sverige

  2017.

 • Ionescu, Stefan Cristian

  Loyal citizens or dangerous stateless refugees?: The ‘Armenian Question’ in World War II Romania, 1940–44

  Part of Journal of Genocide Research, p. 318-339, 2017.

  Open access
 • Heuman, Johannes

  Kulturen som banar vägen för väpnad jihad

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 20-22, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Svenska kyrkan stänger porten för Luther

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 25-28, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Intervju: Don Kulick: Refuserad på grund av hudfärg

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 23-25, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Intervju: Jean-Claude Michéa: Vår tids kapitalism bärs upp av vänstern

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 9-11, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Underskatta inte den religiösa kraften i jihadismen

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 9-10, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 36-38, 2017.

 • Heuman, Johannes

  Den pessimistiska vänstern vädrar morgonluft

  Part of Svenska Dagbladet (23/4 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  ”Politiken reduceras till simpla känsloutspel”

  Part of Svenska Dagbladet (5/5 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Ödesval för den franska demokratin

  Part of Svenska Dagbladet (4/1 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  ”Vänstern får inte vara naiv inför religiös extremism”

  Part of Svenska Dagbladet (27/10 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Förintelsens marginella plats är problematisk

  Part of Svenska Dagbladet (13/5 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Mantel visar på risken med att sätta säkerhet framför allt

  Part of Expressen (19/4 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Oron för nationalisterna lamslår idédebatten

  Part of Expressen (10/4 2017), 2017.

 • Heuman, Johannes

  Herman Lindqvist ger inte hela bilden

  Part of Expressen (5/9 2017), 2017.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Vägen till Åbo: Pehr Stenbergs resa inledd

  2017.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Husjungfrun och tjänstedrängen: Ett rättsfall om utmanad hushållshierarki, Uppland 1767

  2017.

 • Kostić, Roland

  Försoning i Bosnien-Hercegovina

  Part of Om krig och fred, p. 353-367, 2017.

 • Carlsson, Carl Mikael

  Ruin för ögonen: En karolinerdrabant ställer om till frihetstid

  Part of Karolinska förbundets årbok, p. 41-61, 2017.

 • Hagerman, Maja

  Rasbiologin och forskningsperspektiven: Genmäle till Andreaz Wasniowski

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 485-495, 2017.

 • Berglund, Louise

  Queen Margareta I of the three Nordic realms: A woman in the role of a regent

  Part of Female rulers, p. 27-45, 2017.

 • Andersson, Lars M; Kvist Geverts, Karin

  Antisemitismen: antirasismens blinda fläck?

  Part of Från Afrikakompaniet till Tokyo, 2017.

 • Lööw, Heléne; Gardell, Mattias; Mikael, Grundberg Dahlberg

  I gränslandet – symbiosen mellan det organiseradeoch oorganiserade

  Part of Den ensamme terroristen?, 2017.

 • Alm, Mikael

  The Count's Tabourette, Gender Ideals, Household Chores, and Knitting Handbooks: Introduction

  Part of Performing Herself, p. 9-12, 2017.

 • Lööw, Heléne

  Våldsbejakande extremism: begrepp och diskurs

  Part of Våldsbejakande extremism, 2017.

 • Isacson, Maths

  Att styra arbetet i Japan och Sverige: Recension av Christer Eriksson & Björn Horgby Faderliga företagare i Sverige och Japan

  Part of Arbetarhistoria, p. 64-67, 2017.

 • Hunt, Margaret R.

  The 1689 Mughal Siege of East India Company Bombay: Crisis and Historical Erasure

  Part of History Workshop Journal, p. 149-169, 2017.

 • Ågren, Henrik

  Kvarnarna i Rasbo 1590−1720: Ekonomi och klasspolitik i 1600-talets Sverige

  Part of Årsboken Uppland, p. 75-95, 2017.

 • Nováky, György

  The yin and yang of Tuning History

  Part of Arts and Humanities in Higher Education, p. 410-414, 2017.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida

  "Dessa synnerligen otacksamma främlingar..." Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar: Akademisk avhandling av Samule P. Björckman 1730 & Observationer rörande zigenarnas historia av Lars G. Rabenius 1791

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 202-203, 2017.

 • Wilkinson, Tomas; Lindström, Jonas; Brun, Anders

  Neural Ctrl-F: Segmentation-free Query-by-String Word Spotting in Handwritten Manuscript Collections

  2017.

 • Wilkinson, Tomas; Lindström, Jonas; Brun, Anders

  Neural Ctrl-F: Segmentation-free query-by-string word spotting in handwritten manuscript collections

  Part of 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), p. 4443-4452, 2017.

  Open access
 • Furuhagen, Björn; Holmén, Janne

  From Seminar to University. Dismantling an old and Constructing a New teacher Education in Sweden and Finland 1946 – 1979.

  Part of Nordic Journal of Educational History, no 1 2017., 2017.

  Open access
 • Müssener, Helmut; Scholz, Michael F.

  Von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Emigrantenselbsthilfe und ihre Tätigkeit von der Gründung bis in die 1950er-Jahre

  Part of Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden. 1774 bis 1945, p. 273-303, 2017.

 • Holmén, Janne

  Undervisning i Sverige och Finland ur ett historiskt perspektiv

  Part of Bortom Pisa, p. 175-195, 2017.

 • Torstendahl, Rolf

  Den historiografiska revolutionen 1960-1990

  Studentlitteratur AB, 2017.

 • Torstendahl, Rolf

  Professional'nye istoriki i istoriograficheskaia revoliutsiia 1960kh-1990kh gg.

  Part of Professiia istorik, p. 7-24, 2017.

 • Furuhagen, Björn

  The police as a municipal or state agency.: A comparision of police reforms in Sweden, Norway and Denmark during the first half of the 20th century

  Part of Nordisk politiforskning. (Nordic Journal of studies in policing), 2017.

 • Gardell, Mattias; Lööw, Heléne; Dahlberg-Grundberg, Michael

  Den ensamme terroristen?: Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar

  Ordfront förlag, 2017.

 • Löwengart, Mia

  En samhällelig angelägenhet: Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890–1926

  Open access
 • Lindström, Jonas

  Böter och fredsköp: Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645: Red. Olof Holm, Georg Hansson, Christer Kalin, Per Sörlin och Karl-Göran Eriksson

  Part of Personhistorisk Tidskrift, p. 72-75, 2017.

 • Lindström, Jonas; Ågren, Maria

  Forskningsprojektet Gender and Work

  Part of Arkiv: En tidskrift om arkivets alla aspekter, p. 16-17, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  „Comics and their Creators“ – 75-årsjubileum för den första boken om tecknade serier

  Part of Bild & Bubbla, p. 62-68, 2017.

 • Sjögren, David

  Samerna och kyrkan som myndighet

  Part of Samerna och svenska kyrkan, p. 65-84, 2017.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

  Part of Samerna och Svenska kyrkan, p. 91-101, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Historiencomics im Zeichen schwedischer Neutralitätspolitik 1942/43,

  Part of Geschichte im Comic, p. 209-224, 2017.

 • Porter, Jim Wynter

  A "Precious Minority": Constructing the "Gifted" and "Academically Talented" Student in the Era of Brown v. Board of Education and the National Defense Education Act

  Part of Isis (Chicago, Ill.), p. 581-605, 2017.

  Open access
 • Borges, Robert

  The people and languages of Suriname

  Part of Boundaries and Bridges, p. 21-54, 2017.

 • Borges, Robert; Muysken, Pieter; Villerius, Sophie; Yakpo, Kofi

  Tense, mood, and aspect in Surinamese Languages

  Part of Boundaries and Bridges, 2017.

 • Borges, Robert

  The Maroon Creoles of the Guyanas: Expansion, contact, hybridization

  Part of Boundaries and Bridges, 2017.

 • Holmén, Janne

  Mapping Historical Consciousness: Mental Maps of Time and Space among Secondary School Students from Ten Locations around the Baltic and Mediterranean Seas

  Part of Journal of Autonomy and Security Studies, p. 46-74, 2017.

  Open access
 • Kostić, Roland

  Shadow peacebuilders and diplomatic counterinsurgencies:: informal networks, knowledge production and the art of policy-shaping

  Part of Journal of Intervention and Statebuilding, p. 120-139, 2017.

 • de Guevara, Berit Bliesemann; Kostić, Roland

  Knowledge production in/about conflict and intervention:: finding 'facts', telling 'truth'

  Part of Journal of Intervention and Statebuilding, p. 1-20, 2017.

 • Winton, Patrik

  Chydenius och 1700-talets finansiella revolution

  2017.

 • Rudberg, Pontus

  Rädda våra barn!: Svensk-judisk hjälp till flyktingbarn från Nazityskland

  Part of På flykt från krig, p. 82-117, 2017.

 • Rudberg, Pontus

  "Allt är harmoni": Om tillvaron på Stigbo, ett barnhem för judiska flyktingbarn år 1939

  Part of Tillfälliga stockholmare, 2017.

  Open access
 • Winton, Patrik

  Politics and Finance: The Emergance of a Market for Government Debt in Sweden c. 1700–1750

  2017.

 • Winton, Patrik

  Riksdagen 1719 och avvecklingen av Görtz finansiella system

  2017.

 • Winton, Patrik; Ericsson, Peter

  Från flink och färdig till bankosedlar: Den finansiella utvecklingen i några svenska städer 1700-1750

  2017.

 • Patrik, Winton

  Politics of credit: Government borrowing, political regimes andstate formation in Sweden, 1760–1830

  2017.

 • Winton, Patrik

  The Market for Government Debt in Sweden, c. 1715-1760

  2017.

 • Rudberg, Pontus

  Deutsch-jüdischer Einfluss auf schwedisch-jüdische Rettungsarbeit 1933– 1939

  Part of Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden, p. 239-254, 2017.

 • Rudberg, Pontus

  The Swedish Jews and the Holocaust

  Routledge, 2017.

 • Hellman, Lisa

  The first lodge in China: an international hub in 18th century Canton

  Part of Reflections on 300 Years of Freemasonry, 2017.

 • Hellman, Lisa

  Konsten att ha ett lagom äventyr: Svenska Ostindiska Kompaniets seglatser

  Part of Angöringar: Berättelser och kunskap från Centrum för Maritima Studier, 2017.

 • Bagerius, Henric; Ekholst, Christine

  Kings and favourites: politics and sexuality in late medieval Europe

  Part of Journal of Medieval History, p. 298-319, 2017.

 • Huss, Leena

  Utvärdering av Samiskt språkcentrum i ett revitaliseringsperspektiv: Bilaga 2 i Nästa steg?  Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Delbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik, s. 319-382. SOU 2017:60. Stockholm: Kulturdepartementet.

  2017.

  Open access
 • Ågren, Henrik

  [recension av:] Jan Bergsten: Nordpilen. Om ett tåg som också satt spår i litteraturen

  Part of Norrländska Socialdemokraten, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Tecknade serier fångar historikernas intresse

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 260-268, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  Wissensvermittlung – „und nicht so viel Klamauk“ – das MOSAIK von Hannes Hegen zwischen Anpassung und Selbstbehauptung

  Part of Ritter Runkel in seiner Zeit, p. 217-236, 2017.

 • Boyd, Sally; Huss, Leena; Ottesjö, Cajsa

  Children’s agency in creating and maintaining language policy in practice in two “language profile” preschools in Sweden

  Part of Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, p. 501-531, 2017.

 • Miljan, Goran

  The Brotherhood of Youth´ - A Case Study of the Ustaša and Hlinka Youth Connections and Exchanges

  Part of Fascism Without Borders, 2017.

 • Scholz, Michael F.

  ”Att undervisa i samtidshistoria med hjälp av tecknade serier!”

  2017.

 • Scholz, Michael F.

  Historical Primary Sources Provided by Early Comics Historians

  Part of Comics and Memory, 2017.

 • Boyd, Sally; Huss, Leena

  Young children as language policy-makers: studies of interaction in preschools in Finland and Sweden

  Part of Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, p. 359-373, 2017.

 • Hunt, Margaret R.

  Thinking Sex with the Early Moderns

  Part of European history quarterly, p. 192-194, 2017.

 • Gustafsson, Jörgen

  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000

  Open access
 • Ericsson, Johan

  Procuring School Buildings: The Case of Uppsala, Sweden 1870-1970

  Part of Building Histories, p. 357-364, 2017.

 • Stenlås, Niklas

  Skolreformer och lärarprofessionalism

  Part of Flip the System, p. 229-246, 2017.

 • Nilsson, Mikael

  The Price of Neutrality:: Edge-Tech, Edgework, and Military Aircraft Accidents and Fatalities in the Swedish Air Force during the Cold War

  Part of Technology & Culture, 2017.

 • Thomasson, Fredrik

  ‘« Vous-même, ôtez votre chapeau ! » Les Libres de couleur dans la colonie suédoise de Saint-Barthélémy (1785–1831)’

  Part of Cahiers des Anneaux de la Mémoire, p. 111 111-127 127, 2017.

  Open access
 • Carlsson, Carl Henrik

  Jacob Ettlinger – kein typisch deutscher Jude in Schweden

  Part of Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, 2017.

 • Aronsson, August

  Löfte, tvist och försoning: Politikens spelregler i 1300-talets Norden

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  US-Comics erobern Europa: Zur Geschichte eines Kulturexports von der Jahrhundertwende bis zur Mitte der 1930er Jahre

  Part of Comics an der Grenze, p. 31-47, 2017.

 • Lindström, Jonas; Hassan Jansson, Karin; Fiebranz, Rosemarie; Jacobsson, Benny et al.

  Mistress or maid: The structure of women’s work in Sweden, 1550–1800

  Part of Continuity and Change, p. 225-252, 2017.

 • Lindström, Jonas; Hassan Jansson, Karin

  Pigan i fadersväldet: Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 351-378, 2017.

 • Ågren, Maria; Gregersen, Frans; Zeiler, Kristin; Hydén Picasso, Sophie

  Utvärdering av Pro Futura-programmet

  2017.

 • Ågren, Maria

  Från verb till vetande: Strukturer i det förmoderna arbetslivet

  Part of Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsskrift, 2017.

 • Furuhagen, Björn

  100 år av polisutbildning

  Part of populär historia, 2017.

 • Ågren, Henrik

  Status, estate, or profession?: Social stratification via titles in 1730s Sweden

  Part of Scandinavian Journal of History, 2017.

 • Lindström, Jonas; Mispelaere, Jan

  Interdependent living: Labouring families and the Swedish mining industry in the late seventeenth century

  Part of The History of the Family, p. 136-155, 2017.

 • Lennersand, Marie; Mispelaere, Jan; Pihl, Christopher; Ågren, Maria

  Gender, Work, and the Fiscal-Military State

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2017.

 • Ågren, Maria

  The State as Master: Gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780

  Manchester University Press, 2017.

 • Pajur, Astrid

  The fabric of a corporate society: sumptuary laws, social order and propriety in early modern Tallinn

  Part of A taste for luxury in early modern Europe, p. 1-17, 2017.

 • Ågren, Maria

  Källkritik

  Part of Metod – guide till historiska studier, 2017.

 • Nilsson, Mikael

  Pretty Much Your Typical Love-Hate Relationship:: The United States and the European Neutrals During the Cold War, 1945–1991

  Part of Journal of Cold War Studies, 2017.

 • Cederlöf, Gunnel

  Conflicting Constructions of Community: Land Conflicts in 19th Century Nilgiris

  Part of In Quest of the Historian's Craft, 2017.

 • Hellsing, My

  Vainio-Korhonen, Kirsi: De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet

  Part of Tidskriften Respons, 2016.

 • Hellsing, My

  Bagerius, Henric, & Berglund, Louise (red.): Politik och passion. Svenska kungliga äktenskap under 600 år

  Part of Scandia, p. 158-159, 2016.

 • Hellsing, My

  Nordland, Hugo: Känslor i krig: sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814

  Part of Tidskriften Respons, 2016.

 • Hellsing, My

  Frihet, jämlikhet, avskildhet: Park och politisk kultur vid det gustavianska hovet

  Part of Det återvunna paradiset, p. 17-42, 2016.

 • Miljan, Goran

  From Obscure Beginnings to State ‘Resurrection’-: Ideas and Practices of the Ustaša Organization

  Part of Fascism, p. 3-25, 2016.

  Open access
 • Huss, Leena

  Language Education Policies and the Indigenous and Minority Languages of Northernmost Scandinavia and Finland

  Part of Language Policy and Political Issues in Education, p. 367-381, 2016.

  Open access
 • Huss, Leena

  Language Education Policies and the Indigenous and Minority Languages of Northernmost Scandinavia and Finland

  Part of Language Policy and Political Issues in Education, p. 367-381, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Fransk omprövning av postmodernismens inflytande

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 26-28, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Dags att isländska sagor blir hens gamman igen

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 9-11, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Republiken hämtar kraft ur tragedin

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 9-11, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Medborgarskapet bärs upp av gemensamma värderingar

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 13-15, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 9-11, 2016.

 • Heuman, Johannes

  Globalhistoria blir grund

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 7-7, 2016.

 • Heuman, Johannes

  En fransk nationalist att inspireras av

  Part of Svenska Dagbladet (2016 18/2), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Det bortglömda kungariket

  Part of Svenska Dagbladet (14/7 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Därför växer pessimismen i Europa

  Part of Svenska Daglbadet (11/4 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Överge inte Frankrike i kampen mot terrorn

  Part of Expressen (15/7 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Franska repliker mer än ljum folkbildning

  Part of Expressen (26/6 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  Så omprövas centrala värden i den franska republiken

  Part of Dagens Nyheter (22/7 2016), 2016.

 • Heuman, Johannes

  History writing in exile: Alternative stories arose

  Part of Baltic Worlds, p. 97-98, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie

  An honest life story: Writing the priest in the making: On the autobiography by Pehr Stenberg, a peasant’s son in Northern Sweden (part one c. 1760–1780)

  2016.

 • Müssener, Helmut; Wilhelmus, Wolfgang

  Stettin - Lublin - Stockholm: Elsa Meyring: Aus dem Leben einer deutschen Nichtarierin im zwanzigsten Jahrhundert

  Ingo Koch Verlag, 2016.

 • Torstendahl, Rolf

  Professionerna och den nya staten

  Part of Den nya staten, p. 133-146, 2016.

 • Borges, Robert

  Ritual language formation and African retentions in Suriname: the case of Kumanti

  Part of OSO — tijdschrift voor de Surinamistiek en het Caraïbisch gebied, 2016.

 • Dulić, Tomislav

  Perpetuating fear: insecurity, costly signalling and the war in central Bosnia, 1993

  Part of Journal of Genocide Research, p. 463-484, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Science between dictatorship and democracy. Swedish and German ethnology in the shadow of nazism and the cold war

  Part of Scandia, p. 115-117, 2016.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida

  The Finnish Roma history from Swedish time to the 2000's

  Part of Scandia, p. 132-134, 2016.

 • Carlsson, Carl Mikael

  Ståndssamhällets fall speglad i folkräkningsblanketter

  Part of Kunskapens tider, 2016.

 • Kostic, Roland

  Ambivalent Peacebuilders?: Exploring Trends and Motivations in Transnational Practices of Bosnians-Herzegovinians in Sweden

  Part of Citizens at Heart?, p. 117-136, 2016.

 • Ågren, Maria

  Hur försörjde sig kvinnor och män?: Projektet Genus och arbete och databasen GaW

  Part of Släktforskarnas Årsbok, p. 177-192, 2016.

 • Gudehus, Christian

  On the significance of the past for present and future action

  Part of Theorizing Social Memories. Concepts and Contexts, p. 84-97, 2016.

 • Englund, Viktor

  Bland förtryckare, välvilliga och alla däremellan: fängelse personalen sedd genom fångarnas ögon

  Part of Inspärrad, p. 92-119, 2016.

 • Lindström, Dag

  Houses, households, and workshops in early modern Swedish towns

  Part of 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 31st August - 4th September 2016 Vilnius, p. 371-, 2016.

 • Lindström, Dag; Tagesson, Göran

  Ägande, boende och hushåll på Kvarnholmen under 1700-talet

  Part of Kalmar mellan dröm och verklighet, p. 202-223, 2016.

 • Lindström, Dag; Göran, Tagesson

  Onkel Adamsgården: Hus och miljö i förändring

  Part of Onkel Adam, p. 135-156, 2016.

 • Erika, Sandström

  Kvinnor, män och hundar

  Part of Gotland idrottsön., p. 92-103, 2016.

 • Thomasson, Fredrik

  Rosettastenens förste tolkare: Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa

  Bokförlaget Atlantis, 2016.

 • Sjögren, David

  Att göra upp med det förlutna: Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv

  Part of De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, p. 123-153, 2016.

 • Winton, Patrik

  The political economy of strategic default: Sweden and the international capital markets, 1810-1830

  Part of European Review of Economic History, p. 410-428, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Brott och brott: recension av Michael Wolffsohn "Zivilcourage. Wie der Staat seine Bürger im Stich lässt"

  Part of Axess, p. 89-91, 2016.

 • Häyrén, Anneli; Sultán Sjöqvist, Madeleine

  Preventing Honour Related Violence by education and dialogue through immigrant NGOs: FATIMA project JUST/2013/DAP/AG/5823

  2016.

  Open access
 • Heuman, Johannes

  Moral reflections and historical research: The Holocaust and French-Jewish historiography, 1945-1950

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 472-494, 2016.

 • Blomqvist, Anders E. B.

  The power of national narratives: The lack of genuine efforts to come to terms with the past in Hungary and Romania, and the role of historians

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 441-471, 2016.

 • Hellsing, My

  Tänka rätt är större?: Om sammanläggningsavhandlingar

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 514-516, 2016.

  Open access
 • Horna, Hernán

  History of corruption in Peru

  Part of Hispanic American Historical Review, p. 569-571, 2016.

 • Pettersson, Eva; Lindström, Jonas; Jacobsson, Benny; Fiebranz, Rosemarie

  HistSearch: Implementation and Evaluation of aWeb-based Tool for Automatic Information Extraction from Historical Text

  Part of Proceedings of the 3rd HistoInformaticsWorkshop, Krakow, Poland, 11 July 2016, 2016.

  Open access
 • Dulić, Tomislav

  Perpetuating Fear: Insecurity, Costly Signalling and the War in Central Bosnia, 1993

  Part of Journal of Genocide Research, p. 463-484, 2016.

 • Sandström, Åke

  The internationalisation of the Baltic market

  Part of The Cambridge History of Scandinavia, p. 213-228, 2016.

 • Hessérus, Mattias

  Rätten till privatlivet: och moralen bakom omoralen i svensk press 1920 – 1980

 • Erlandsson, Susanna

  'The Rape of the Netherlands'. How the Dutch lost their neutrality

  2016.

 • Gröndahl, Satu

  Finland visar vägen för romsk integration: Panu Pulma (red.): De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Övers. Leif Pietilä, Camilla Frostell och Sofia Gustafsson. 503 s.

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 40-43, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Vilhelm Scharp: Tyskvän, nationalist och antinazist?

  Part of De intellektuellas förräderi?, p. 33-57, 2016.

 • Torstendahl, Rolf

  Atlas of European historiography: The making of a profession 1800-2005

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 265-270, 2016.

 • Heuman, Johannes

  The contested nation: Ethnicity, class, religion and gender in national histories

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 255-260, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Transition aid and creating economic growth: Academic exchange between Sweden and Eastern Europe through the Swedish Institute 1990-2010

  Part of Place Branding and Public Diplomacy, p. 124-138, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Public diplomacy and academic mobility in Sweden: The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics, 1938–2010

  Nordic Academic Press, 2016.

 • Winton, Patrik

  The politics of credit: Government borrowing, political regimes and state formation in Sweden, 1760-1830

  2016.

 • Rudberg, Pontus

  Även svenska arkiv kan belysa Förintelsen: Helmut Müssener & Wolfgang Wilhelmus. Stettin, Lublin, Stockholm: Elsa Meyring – Aus dem Leben einer deutschen Nichtarierin im zwanzigsten Jahrhundert

  Part of Tidskriften Respons, p. 39-40, 2016.

 • Rudberg, Pontus

  Om det organiserade våldets rättfärdigande och rationalisering

  Part of Krig, p. 117-124, 2016.

 • Rudberg, Pontus

  Recension av Coates Ulrichsen, Kristian: The First World War in the Middle East

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 108-110, 2016.

 • Kott, Matthew; Dulić, Tomislav

  Guest Editors’ Note

  Part of Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies, p. 1-2, 2016.

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  ”Comics and Satire – Cultural History Records & Cultural Heritage?”: Konferensrapport (Meddelanden)

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 367-369, 2016.

 • Lindberg, Erik; Jacobsson, Benny; Ling, Sofia

  The “Dark Side” of the Ubiquity of Work: Vulnerability and Destitution among the Elderly

  Part of Making a Living, Making a, 2016.

 • Östholm, Hanna; Prytz, Cristina

  Less than Ideal?: Making a Living Before and Outside Marriage

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie; Jansson, Karin Hassan; Östman, Ann-Catrin

  Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie; Lindström, Dag; Lindström, Jonas; Mispelaere, Jan et al.

  Working Together

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Jansson, Karin Hassan; Fiebranz, Rosemarie; Östman, Ann-Catrin

  Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Fiebranz, Rosemarie; Lindström, Jonas; Rydén, Göran

  The Diversity of Work

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Ågren, Maria

  Introduction

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Ågren, Maria

  Conclusion

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Ågren, Maria; Ling, Sofia; Pihl, Christopher; Lennersand, Marie et al.

  Marriage and Work: Intertwined Sources of Agency and Authority

  Part of Making a Living, Making a Difference, 2016.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Swab, släkt

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, häfte 168, 2016.

 • Tjerngren, Beverly

  What Portends the Bell’s Toll?: Social Differences in a Local Parish Made Evident at a Child's Burial

  2016.

 • Tjerngren, Beverly

  “[T]he odor of money surrounds the clergy”: Clergy, Finance, and Influence in 18th-century Sweden

  2016.

 • Fiebranz, Rosemarie

  The verb-oriented method: A new approach to women's work in rural Europe

  2016.

 • Fiebranz, Rosemarie

  Adelskvinnan och hälsingebonden: två 1700-talsdagböcker bearbetade med hjälp av en historisk forskningsdatabas

  Part of Personhistorisk Tidskrift, p. 121-144, 2016.

 • Lindström, Jonas

  Om en snäll man - och om tusentals andra: Mångsyssleri bland jordfattiga i 1600-talets Sverige

  Part of Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2014, p. 155-169, 2016.

 • Rudberg, Pontus

  Sweden and Jewish Refugees from Nazi Germany, 1933–1939

  Part of Bystanders, Rescuers or Perpetrators?, p. 65-76, 2016.

 • Deland, Mats

  Förord

  Part of Arkiv, Tidskrift för samhällsanalys, p. 7-13, 2016.

 • Hasselberg, Ylva; Ahlbäck-Öberg, Shirin; Stenlås, Niklas; Bull, Thomas

  Professions under siege

  Part of Statsvetenskaplig Tidskrift, 2016.

 • Engström, Alexander

  The will of noble death: Performance in seventeenth century noblewills as a maker of perceived nobility

  2016.

 • Erlandsson, Susanna

  From aloofness to alliance: recasting causes and aims of Dutch security policy, 1942–1948

  2016.

 • Alm, Mikael

  What to Wear: The Moral Ramifications of Sartorial Practices in Early Modern Sweden

  2016.

 • Lučić, Iva

  Im Namen der Nation: Der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen Jugoslawien (1956–1971)

  Open access
 • Winton, Patrik

  Servants of Credit: the Clerical Staff at the National Debt Office in Sweden, 1790–1820

  2016.

 • Hinnemo, Elin

  Inför högsta instans: Samspelet mellan kvinnors handlingsutrymme och rättslig reglering i Justitierevisionen 1760–1860

  Open access
 • Nilsson, Mikael

  Swedish Catholicism and Authoritarian Ideologies: Attitudes to Communism, National Socialism, Fascism, and Authoritarian Conservatism in a Swedish Catholic Journal, 1922–1945

  Part of Journal of comparative fascist studies, p. 66-88, 2016.

  Open access
 • Nilsson, Mikael

  The Battle for Hearts and Minds in the High North:: The USIA and American Cold War Propaganda in Sweden, 1952-1969

  Brill Academic Publishers, 2016.

 • Alm, Mikael

  Making a Difference: Sartorial Practices and Social Order in Eighteenth-Century Sweden

  Part of Costume - Journal of the Costume Society, p. 42-62, 2016.

 • Johnsson, Theresa

  Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet

  Open access
 • Ludvigsson, David; Ågren, Henrik

  Bryr sig svenska historiker om metodfrågor?

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 64-70, 2016.

 • Lindström, Dag

  Leisure culture, entrepreneurs and urban space: Swedish towns in a european perspective, eighteenth - nineteenth centuries

  Part of Leisure cultures in urban Europe, c. 1700 - 1870, p. 140-160, 2016.

 • Dulic, Tomislav

  Danish Waffen-SS units in Yugoslavia: The fighting at Hrastovica and Glina, Autumn 1943

  Part of Fra Krig og Fred, p. 63-94, 2016.

 • Ågren, Maria

  Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640—1830, eds. Deborah Simonton and Anne Montenach, Routledge 2013, 271 pp.; Luxury and Gender in European Towns, 1700—1914, eds. Deborah Simonton, Marjo Kaartinen and Anne Montenach, Routledge 2015, 275 pp.

  Part of L'Homme, 2016.

 • Ahlbäck Öberg, Shirin; Bull, Thomas; Hasselberg, Ylva; Stenlås, Niklas

  Professions under Siege

  Part of Statsvetenskaplig Tidskrift, p. 93-126, 2016.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Thirty-Two Lashes at Quatre Piquets: Slave Laws and Justice in the Swedish Colony of St. Barthélemy ca. 1800

  Part of Ports of Globalization, Places of Creoloization. Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade, p. 280-305, 2016.

 • Nilsson, Mikael

  Hugh Trevor-Roper and the English Editions of Hitler’s Table Talk and Testament

  Part of Journal of contemporary history, p. 788-812, 2016.

  Open access
 • Nilsson, Mikael; Wyss, Marco

  The Armed Neutrality Paradox: Sweden and Switzerland in US Cold War Armaments Policy

  Part of Journal of contemporary history, p. 335-363, 2016.

  Open access
 • Hellsing, My

  Therese Nordlund Edvinsson: En osynlig företagshistoria

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 359-361, 2015.

 • Hellsing, My

  Laine, Merit (red.): Hedvig Eleonora, den svenska barockens drottning

  Part of Populär historia, p. 68 68-68 68, 2015.

 • Ohlsson Al Fakir, Ida; Montesino, Norma

  Romer i Sverie: ett socialhistoriskt perspektiv

  Part of Socialmedicinsk Tidskrift, p. 305-314, 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  Distsipliny i spetsialisty v prakticheskikh professiakh i v issledovatel'skoi deiatel'nosti (ok. 1850-1940 gg.)

  Part of Nauki o chalovieke. Istoriia distsiplin, p. 349-372, 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  The Rise and Propagation of Historical Professionalism

  Routledge, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 24-26, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Sekelslutets europeiska huvudstäder: Paris, Wien och S:t Petersburg

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, p. 72-74, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Politik är en oundviklig del av historieskrivning

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2015.

 • Heuman, Johannes

  Så blev kärlekens stad ett terrornäste

  Part of Svenska Dabladet (2015 19/11), 2015.

 • Heuman, Johannes

  Ännu ett moraliskt eldprov för Frankrike

  Part of Expressen (24/11 2015), 2015.

 • Heuman, Johannes

  Hotet mot demokratin

  Part of Expressen (8/1 2015), 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  Profession stories

  Part of Historisk Tidsskrift, p. 652-658, 2015.

 • Borges, Robert

  Amerindian–Maroon interactions in Suriname and the Linguistic consequences

  Part of Languages in contact, 2015.

 • Yakpo, Kofi; van den Berg, Margot; Borges, Robert

  On the linguistic consequences of language contact in Suriname: The case of convergence

  Part of In and out of Suriname, 2015.

 • Stenlås, Niklas

  The Reform Technocrats: The Strategists of the Swedish Welfare State, 1930-60.

  Part of Scientists' Expertise as Performance, p. 135-146, 2015.

 • Stenlås, Niklas

  Rise and Decline of sweden's Military-Industrial Complex

  Part of Militärisch-Industrieller Komplex?, p. 239-264, 2015.

 • Simonsson, Olov

  Hur kan vi förstå religiöst våld?

  Part of Religion, p. 137-144, 2015.

 • Kubai, Anne

  Being here and there: Migrant communities in Sweden and the conflicts in the Horn of Africa

  Part of Africans on the Move, p. 76-90, 2015.

 • Hunt, Margaret R.

  Labors Lost: Women's Work and the Early Modern English Stage

  Part of History Workshop Journal, p. 255-261, 2015.

 • Sjöqvist, Madeleine Sultán

  Everyday Lived Islam in Europe

  Part of Journal of Contemporary Religion, p. 170-172, 2015.

 • Schult, Tanja

  Raoul Wallenberg on Stage - or at Stake?: Guilt and Shame as Obstacles in the Swedish Commemoration of their Holocaust Hero

  Part of History, Memory, Performance, p. 135-152, 2015.

 • Scholz, Michael F.

  "Underrättelsetjänstens tragiska baksida": Recension av Wilhelm Agrell, Fru Petrovas skor: En rysk spiontragedi i 50-talets Australien,Stockholm, Atlantis, 2014, 302 sid

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 167-170, 2015.

 • Rudberg, Pontus

  Friheterna och religionerna

  Part of Religion, p. 129-136, 2015.

 • Hunt, Margaret R.

  Social Roles and Individual Identities

  Part of The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750, p. 342-366, 2015.

 • Engström, Alexander

  Dance of Death.: Staging and Performing Difference in the Burial Culture in the Age of Greatness. A Case Study of Axel Oxenstierna.

  2015.

 • Engström, Alexander

  Nobility’s funerary culture in 17th century Sweden

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  The Unknown War: Comics as means of propaganda in WW II

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Recension: Bułhak, Władysław & Thomas Wegener Friis (ed.), Need to Know. Eastern and Western Perspectives (Studies in Intelligence and Security Series), University Press of Southern Denmark 2014

  Part of Nordisk Østforum (Oslo) Vol 23/3/2015, sid 320-323., p. 320-323, 2015.

 • Scholz, Michael F.

  Stark, oberoende och sexig: Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskriget

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Entertainment or Propaganda. Comic Strips in Sweden during World War II

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Svenskhetspropaganda. Schwedische Comics und die Verteidigung schwedischer Neutralität 1942/43

  2015.

 • Scholz, Michael F.

  Wissensvermittlung – „und nicht so viel Klamauk“ – das MOSAIK von Hannes Hegen zwischen Anpassung und Selbstbehauptung

  2015.

 • Erlandsson, Susanna

  Bakom allians(frihet)en. Om Sverige, Nederländerna och 1948 års säkerhetspolitiska val

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, 2015.

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  The First World War and the German Revolution of 1918–1919 in East German Comics

  Part of European comic art, p. 34-60, 2015.

 • Torstendahl, Rolf

  Profession stories

  Part of Historisk Tidsskrift, p. 652-658, 2015.

 • Winton, Patrik

  War, resources and politics: Sweden 1740-1762

  2015.

 • Winton, Patrik

  Nils Erik Forsgård, Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland

  Part of Historisk Tidskrift för Finland, 2015.

 • Huss, Leena; Fjellgren, Patricia

  Kalhyggen, språk och bananträd: Ett brevsamtal om arvet från nomadskolan

  Part of "När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka", p. 213-221, 2015.

 • Wiklander, Ludvig

  Resandefolket och svensk minoritetspolitik: 1990-talets paradigmskifte

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 622-649, 2015.

 • Winton, Patrik

  Parliamentary Control, Public Discussions and Royal Autonomy: Sweden, 1750-1780

  Part of Histoire & Mesure, p. 51-78, 2015.

 • Hellsing, My

  Hedvig Elisabeth Charlotte: Hertiginna vid det gustavianska hovet

  Bokförlaget Atlantis, 2015.

 • Hellsing, My

  Court and Public in Late Eighteenth-Century Stockholm: The Royal Urban Life of Duchess Charlotte, c. 1790

  Part of The Court Historian, 2015.

 • Scholz, Michael F.

  Åke Kromnow in Berlin 1948 - oder von den Mühen an historische Quellen zu kommen

  Part of Staat - Militär - Gesellschaft, p. 323-340, 2015.

 • Kostic, Roland

  Bosnia and Herzegovina: two decades of diplomatic counterinsurgencies and the struggle for political influence

  2015.

 • Sjögren, David

  Religiös fostran mellan det offentliga och privata: Fristående separatistiska folkskolor i Älvsby församling 1900-1930

  Part of Norrlandsfrågan, 2015.

 • Sjögren, David

  Utkastade från lokalsamhället: Staten, kommunerna och mantalsskrivningen av romer under 1950-talet

  Part of Historielärarnas förenings årsskrift, p. 99-118, 2015.

 • Sjögren, David; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; Norlin, Björn et al.

  Nordic Journal of Educational History (NJEdH)

  Part of Connecting History of Education Scientific Journals as International Tools for a Global World, p. 151-159, 2015.

 • Sjögren, David; Westberg, Johannes

  Norrland och dess utbildningshistoria

  Part of Norrlandsfrågan, p. 9-34, 2015.

 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik

  Notes from the editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 1-2, 2015.

 • Mispelaere, Jan; Lindström, Jonas

  En plats att leva på: Geografisk rörlighet och social position i det gamla bondesamhället

  Part of Scandia, p. 71-97, 2015.

 • Jarstad, Anna; Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin; Höglund, Kristine et al.

  Peace agreements in the 1990s – what are the outcomes 20 years later?

  2015.

  Open access
 • Heuman, Johannes

  The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65

  Johannes Heuman, 2015.

 • Rudberg, Pontus; Skoog, Martin

  Första världskrigets orsaksdebatt: En historigrafisk översikt och diskussion

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 215-234, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Recension av Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok. Johan Buren sukukirja (elektronisk resurs), Genealogiska föreningen, Solna 2014.

  Part of Svensk Genealogisk Tidskrift 2014, p. 125-129, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Vem var Anders Olofssons i Bure hustru?

  Part of Svensk genealogisk tidskrift 2014, p. 121-124, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Antisemitismens olika ansikten

  Part of Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening, p. 12-13, 2015.

 • Carlsson, Carl Henrik

  Judiska arbetarförbundet BUND

  Part of Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening, p. 14-15, 2015.

 • Kott, Matthew; Dulić, Tomislav

  Guest Editors’ Note

  Part of Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies, p. 101-102, 2015.

  Open access
 • Furuhagen, Björn

  Kampen om lärarutbildningen. Aktörer och paradigm i Sverige - Finland 1946 - 2011.: Presentation och paper Sjätte Nordiska konferenseni Utbildningshistoria Uppsala 20-21 aug 2015

  2015.

 • Furuhagen, Björn

  Reforms of teacher education in Sweden and Finland: Presentation och paper Nordisk konferens iämnesdidaktik, Helsingfor 28-29 maj 2015

  2015.

 • Furuhagen, Björn

  Intervjua era studenter! Ett försök att förstå och fördjupa lärarstudenternas syn på historieämnet och historieundervisningen.: Föredrag/presentation. Konferens i universitetspedagogisk utveckling,Uppsala universitet 14 oktober 2015

  2015.

 • Hall, Elias; Pajur, Astrid

  Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe, Stockholm, 10-12 Oktober 2014

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 567-568, 2015.

 • Ludvigsson, David; Ågren, Henrik

  Workshop on methodological problems of historical science, Linkoping, 19th march 2015

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 569-570, 2015.

 • Deland, Mats

  Tre nittiotalstexter om rasism

  kommunard, 2015.

  Open access
 • Scholz, Michael F.

  Serieön Gotland

  Part of Från Gutabygd, p. 143-164, 2015.

 • Jansson, Karin Hassan

  Haus und Haushalt im frühneuzeitlichen Schweden: Geschichtswissenschaftliche Trends und neue Zugänge

  Part of Das Haus in der Geschichte Europas, 2015.

 • Jansson, Karin Hassan

  Genus

  Part of Perspektiv på historia, p. 55-74, 2015.

 • Dulić, Tomislav

  Forging Brotherhood and Unity: War Propaganda and Transitional Justice in Yugoslavia

  Part of The Utopia of Terror, p. 241-259, 2015.

 • Ågren, Henrik

  Inledning

  Part of Perspektiv på historia, p. 7-11, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  The nationalisation of Swedish enlightenment activities abroad: Civil society actors and their impact on state politics

  Part of Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries, p. 23-39, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  Varför glömma den hjälp Östeuropa fick?

  Part of Svenska Dagbladet, 2015.

 • Rudberg, Pontus

  The Swedish Jews and the victims of Nazi terror, 1933–1945

  Open access
 • Lindström, Jonas; Mispelaere, Jan

  Vad fick 1600-talets arbetare i lön?

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 432-463, 2015.

  Open access
 • Ågren, Henrik; Ludvigsson, David

  Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015

  Part of Historisk Tidskrift (S), 2015.

 • Pihl, Christopher

  Gender, Labour, and State Formation in Sixteenth-Century Sweden

  Part of The Historical Journal, p. 685-710, 2015.

 • Enefalk, Hanna

  Alcohol and Femininity in Sweden c. 1830-1922: An Investigation of the Emergence of Separate Drinking Standards for Men and Women

  Part of Substance Use & Misuse, p. 736-746, 2015.

 • Lindström, Dag

  Maids, Noblewomen, Journeymen, State Officials, and Others: Unmarried Adults in Four Swedish Towns, 1750-1855

  Part of Single Life in the City 1200-1900, p. 69-92, 2015.

 • Deland, Mats

  Tre artiklar om tomträtten: (och en särskild sorts socialism)

  kommunard, 2015.

  Open access
 • Hall, Bo G.

  From rulers to entertainers: Bernadotte's case and the victory of democracy

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 344-345, 2015.

 • Bergman, Johan

  Strike the art: Votes on cultural and political work during and after the miners' strike in 1969-70

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 361-363, 2015.

 • Hall, Bo G.

  Reforms and revolutions: a brief introduction to the Swedish economic history of the years 1750-2010

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 327-329, 2015.

 • Hunt, Margaret R.

  Urban women

  Part of History Workshop Journal, p. 255-261, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  Ambassadors of the Swedish nation: National images in the teaching of the Swedish lecturers in Germany 1918-1945

  Part of Paedagogica historica, p. 595-613, 2015.

 • Deland, Mats

  Den sociala staden: Stockholms trädgårdsstäder och tomträtten i början av seklet

  kommunard, 2015.

  Open access
 • Lindberg, Erik

  The Swedish lighthouse system 1650-1890: Private vs public provision of public goods

  Part of European Review of Economic History, 2015.

 • Furuhagen, Björn

  The making of a social, representative and intellectual police force: Recruitment and education of police trainees in Sweden during the 20th century

  Part of Nordisk politiforskning, p. 6-33, 2015.

  Open access