Historiska institutionen

Köp Opuscula

Ytterligare ett nytt nummer av Opuscula ges ut i februari 2018. Det är Erika Enströms Han, hon och hunden. Feminiseringen av svensk hundsport 1918-2017.

Boksläpp och mottagning på Historiska institutionen den 26 februari 2018 kl 15.00.

Nytt nummer av Opuscula

Titeln är Performing herself. Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Society med tre bidrag av yngre forskare och under redaktörskap av Mikael Alm och utgavs i december 2017.

Om du vill köpa ett nummer av Opuscula, både den nyutgivna eller en äldre, så kontaktar du distributören via http://www.eddy.se/kontaktad.asp