Köp Opuscula

Nytt nummer av Opuscula kommer ut i december 2018: Kvinnors flit och slit. Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering under redaktion av Fredrik Sandgren. 

Om du vill köpa ett nummer av Opuscula, både den nyutgivna eller en äldre, så kontaktar du distributören via https://opuscula.bokorder.se/en-GB/shop