Historiska institutionen

Köp Opuscula

Nytt nummer av Opuscula

Titeln är Performing herself. Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Society med tre bidrag av yngre forskare och under redaktörskap av Mikael Alm. 

En mindre utgivningsmottagning kommer att hållas på Historiska institutionen
fredagen den 8 december 2017 kl 15 då boken presenteras samt dryck och tilltugg serveras.

Vid mottagningen ges även tillfälle att teckna prenumeration.

Om du vill köpa ett nummer av Opuscula, både den nyutgivna eller en äldre, så kontaktar du distributören via http://www.eddy.se/kontaktad.asp