Köp Opuscula

Välkommen till mottagning med anledning av publikationen av Opusculas 56:e nummer: "Tillit och diplomati. En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 1670–1990" under redaktion av Susanna Erlandsson och Sari Nauman.

Mottagningen hålls 11 april 2019 kl 15.30 i Historiska institutionens personalrum. Efteråt finns möjlighet att delta i Historiska föreningens årsmöte med föredrag av Sari Nauman.

Om du vill köpa ett nummer av Opuscula, både den nyutgivna eller en äldre, så kontaktar du distributören via https://opuscula.bokorder.se/en-GB/shop