Historiska institutionen

Aktuellt möte

Årets julmöte äger rum den 14 december 2017 kl 18.15.

Nils Billing, dr i egyptologi och i religionshistoria, om "De dödas bok - Litteratur för nyss avlidna i det forntida Egypten".

Presentationen utgår från en fullständig översättning från fornegyptiska till svenska av den s.k. Dödsboken som föredragshållaren publicerade 2016. Vi tittar närmare på bakgrunden till det intresse textsamlingen tidigt väckte i västerlandet, liksom dess ursprungliga roll i sin forntida kontext. Några formler kommer att läsas i översättning för att ge en generell uppfattning om deras form, innehåll och syfte.

Föreläsningen hålls i Geijersalen och följs av en julfest på Historiska institutionen.
Mötet är gratis och kräver ingen föranmälan. 

Kostnad för julfesten: 250 kr, 200 kr för studenter
Sista dag för anmälan är den 6 december 2017 till historiskaforeningen@gmail.com.

Välkommen!