Historiska institutionen

Doktorandföreningen

Doktorandföreningens syfte är att representera doktoranderna vid Historiska institutionen i Uppsala och främja deras intressen. Det gör vi bland annat genom att representera doktoranderna i Institutionsstyrelsen och de andra arbetsgrupper som finns vid institutionen. I styrelsen ingår två doktorandrepresentanter, som väljs vid det årliga styrelsemötet i maj varje år.

För dig som funderar på att söka doktorandplats med stipendiefinansiering finns aspekter som kan vara viktiga att tänka på. Om du undrar över vad som kan vara viktigt att tänka på eller om du har frågor kring forskarutbildningen i stort så är du välkommen att höra av dig till doktorandföreningen.

Doktorandföreningens styrelse

ordförande Francisca Hoyer
sekreterare Jezzica Israelsson
kassör Åsa Olovsson

Kontaktperson

Francisca Hoyer
018 471 1532
francisca.hoyer@hist.uu.se
fax 018 471 1528