Forskarskola i historia

De historiska institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet inledde 2008 ett samarbete kring utbildning på forskarnivå. Samarbetet bygger på ett samordnat kursutbud, gemensamma doktoranddagar/doktorandinternat, utbyte av handledartjänster samt samordnat antagningsförfarande.

I det samordnade kursutbudet ingår följande kurser:

Introduktionskurs 4,5 hp

Denna kurs avser att ge en allmän introduktion till utbildningen på forskarnivå. Kursen ges tidigt varje år och undervisningen delas mellan de Historiska institutionerna i Stockholm och Uppsala.

Teoritillämpning i historisk forskning 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge doktoranderna grundläggande träning i vad teorianvändning innebär i historisk forskning. Kursen, som är ett samarbete mellan flera högskolor och universitet, ges en gång per läsår som en kombinerad Internet-internatkurs. Kursen kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm och Uppsala.

Teoritillämpning i historisk forskning - Kursinformation

Historisk teori och historiska klassiker 7,5 hp

Denna kurs är inriktad på att ge fördjupad insikt i historieämnets empiriska och teoretiska utveckling sedan 1800-talet och fram till idag. Kursen ges en gång per läsår av Historiska institutionen i Uppsala.

Kvalitativa och kvantitativa metoder 7,5 hp

Denna kurs ger insikter i kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen bör genomgås i början av studierna. Kursen ges varje hösttermin av Historiska institutionen i Stockholm.

Writing Academic History, Autumn 2018

Oct 31 10:15-15:00 with the usual lunch break.
Room Eng22-0025 at campus Engelska parken

Nov 7   10:15-15:00 with the usual lunch break
Nov 15  10:15-15:00 with the usual lunch break
Nov 21  10:15-15:00 with the usual lunch break
Nov 27  10:15-15:00 with the usual lunch break
Dec 12  10:15-15:00 with the usual lunch break