Kommande disputationer

Viktor Englund försvarar sin avhandling Fångsamhället som inte skulle finnas - Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890-1920 fredagen den 8 november 2019 kl 13.15 i Geijersalen.