Kommande disputationer

Christoffer Åhlman försvarar sin avhandling Mötet med det skrivna ordet - Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet den 13 september 2019 kl 13.15 i sal IV, universitetshuset.

Alexander Engström försvarar sin avhandling Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680 den 27 september 2019 kl 9.15 i sal IV, universitetshuset.