Kommande disputationer

Johan Ericsson försvarar sin avhandling Mål och medel. Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975 fredagen den 13 december 2019 kl 13.15 i sal IX i universitetshuset.