Angående fortsatta studier på distansutbildningen i historia

Vårterminen 2018 är den sista termin som Uppsala universitet erbjuder kurser i historia på distans. Anledningen är att Uppsala universitet satsar på utbildningar som har campusplatser på Gotland och därför drar ner antalet distansplatser. Den institution som drabbats främst av detta är Historiska institutionen.

Om du vill fortsätta dina studier i historia får vi hänvisa till antingen de kurser som ges på campus i Uppsala, eller om du vill fortsätta läsa på distans, till kurser vid andra lärosäten.
Historiska institutionen beklagar djupt att ni inte kan fullfölja era distansstudier kommande terminer hos oss.

Erik Lindberg, prefekt

Komplettering av påbörjade studier
Du som sedan tidigare har påbörjade men inte avslutade studier på A-, B- eller C-kursen på distans erbjuds tre tillfällen att komplettera det som saknas. Du kontaktar då studieadministrationen (Cecilia Howe, cecilia.howe@uadm.uu.se) och ber att få bli omregistrerad på den senaste versionen av din kurs. Därefter går du in i det e-klassrummet och gör de inlämningsuppgifter som krävs för att du ska bli klar med din kurs.

Uppsatser som ska seminariebehandlas innan starten av ht 2018 ska vara uppladdade i senaste eklassrummet 15 augusti. Ett nytt tillfälle ges i slutet av höstterminen och då måste uppsatsen laddas upp i klassrummet senast den 7 januari 2019.

Betyg och kommentarer sätts vid tre tillfällen efter slutet på vårterminen 2018: 15 september 2018, 20 januari 2019 och 15 mars 2019. Efter 15 mars 2019 kommer våra distanskurser att läggas ner helt och hållet och du som då ändå saknar något måste läsa klart vid något annat lärosäte.