Studera utomlands

Du har möjlighet att åka till flera olika länder i Europa för att studera.

Studieplatser utomlands

Utlandsstudier via avtal med Historisk-filosofiska fakulteten.

Du kan också studera utomlands via Internationella kansliets universitetsövergripande avtal, se mer på Internationella kansliets sida.

Kontakt

Institutionskoordinator
Christine Ekholst
erasmus@hist.uu.se

Administratör
Moa Sjödahl
018 471 1546
erasmus@hist.uu.se
torsdagar kl 9.30-11.30

Besöksadress: Thunbergsvägen 3 A
Postadress: Box 628, 751 26 Uppsala
Telefax: 018 471 1528