GaW-seminarium: Genusrelationer i den tidiga arbetarrörelsen

  • Date: –12:00
  • Location: Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Lecturer: Anne Berg (EDU)
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Anne Berg (EDU) lägger fram ett artikelutkast med titeln "Gendered democratic experiences?" Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Anne (anne.berg at edu.uu.se) för att få texten.

Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646