Black Healers, Surgeons and 'Witches': Medicine, Mobility and Knowledge Exchange in Swedish St Barthélemy 1785-1815

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Eng22-1009, samma byggnad som Humanistiska teatern
  • Lecturer: Fredrik Thomasson
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Fredrik Thomasson ventilerar artikeln "Black Healers, Surgeons and 'Witches': Medicine, Mobility and Knowledge Exchange in Swedish St Barthélemy 1785-1815"

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.