Martin Almbjär presenterar text om skandinavisk diplomatihistoria

  • Date: –15:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Martin Almbjär
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Jenny Grandin ventilerar ett avhandlingsavsnitt - postponed

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.