GaW-seminarium: Kaffe, kvinnor och brott

  • Date: –12:00
  • Location: Via zoom Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Lecturer: Anna Knutsson och Hanna Hodacs
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Anna Knutsson och Hanna Hodacs lägger fram ett artikelutkast med titeln ”Coffee crimes and women in Stockholm during the prohibition periods (179–496 and 1799–1802)”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.