Högre seminariet: om martyrskap och motstånd i Yizkor books

  • Date: –15:00
  • Location: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Lior Becker
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Lior Becker ventilerar ett avhandlingsavsnitt om martyrskap och motstånd i Yizkor books. Texten kommer att ingå i Liors avhandling “A Mention to those not Mentioned”.
Seminariespråk svenska och engelska