Högre seminariet: Tolkningen av nazismen och den vetenskapliga objektiviteten: Frankrike, Storbritannien och USA, 1933-1939

  • Date: –15:00
  • Location: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Olof Bortz
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium