Högre seminariet: om internationella utbyten POSTPONED

  • Date: –15:00
  • Location: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Mikael Alm
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium