Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Kvinnor och Alkohol i Falun under Frihetstiden

  • Date: –16:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68742520171
  • Lecturer: Hedvig Widmalm, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Organiser: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium

Kvinnor och Alkohol i Falun under Frihetstiden. Hur kvinnors möjligheter till att försörja sig genom att sälja alkohol påverkades av lagar och förbud, 1718 – 1775