Disputation: Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid

John Edman Ansell defends his thesis Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid October 22 2021.