Högre seminariet, Historia: planera stora forskningsprojekt och skriva ansökningar

Dag Lindström och Maria Ågren leder ett seminarium på temat att planera stora forskningsprojekt och skriva ansökningar om anslag, del 2