Högre seminariet, Historia: Sigill, lås och kundvänlighet: Riksens ständers banks kreditbyggande verksamhet

Christopher Pihl ventilerar artikeln Sigill, lås och kundvänlighet: Riksens ständers banks kreditbyggande verksamhet