Högre seminariet, Historia: Planeringsseminarium

Planering av vårens seminarier