Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Nöd i Norden: kontakter och kontraster mellan Västerbotten och Österbotten under 1860-talets misär

  • Date: –16:00
  • Location: via zoom https://uu-se.zoom.us/j/65237804869
  • Lecturer: Henrik Forsberg, postdoktor Umeå universitet
  • Organiser: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium

Henrik Forsberg om Nöd i Norden: kontakter och kontraster mellan Västerbotten och Österbotten under 1860-talets misär.