Högre seminariet, Historia: Siegfried Evens, gästdoktorand, presenterar sin forskning om kärnkraftssäkerhet i ett teknikhistoriskt perspektiv i USA, Frankrike och Sverige

Siegfried Evens, gästdoktorand, presenterar sin forskning om kärnkraftssäkerhet i ett teknikhistoriskt perspektiv i USA, Frankrike och Sverige