Högre seminariet, Historia: Rosemarie Fiebranz presenterar 3D-modell av Ekeby 1777

Rosemarie Fiebranz presenterar 3D-modell av Ekeby 1777