Högre seminariet, Historia: Galyna Kutsovska presenterar sitt avhandlingsprojekt

Galyna Kutsovska presenterar sitt avhandlingsprojekt