Historiska föreningen: Årsmöte

  • Date: –18:00
  • Location: Engelska parken Geijersalen, Eng/6-1023
  • Lecturer: docent Peter Sjökvist, kurator för biblioteket i Leufstabruk
  • Website
  • Organiser: Historiska föreningen
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Föreläsning

Föredraget hålls på svenska.